Vardags

  • Illustrasjon av prevensjon

    Fler människor säger att de har använt kondom när de haft sex. Foto: NTB/TT

  • Illustrasjon av prevensjon

    Allt fler svenskar köper kondomer. Foto: NTB/TT

Fler använder kondom

Folk i Sverige
köper fler kondomer än tidigare.
Det säger organisationen RFSU.

Kondomer skyddar människor
från att bli smittade
av könssjukdomar när de har sex.
Det hindrar också kvinnor
från att bli gravida.

RFSU har också frågat
människor om de använt
kondom det senaste året.

Ungefär 40 procent
av dem som var med i undersökningen
svarade att de använt kondom
någon gång under det senaste året.

Vanligast med kondom
var det bland unga personer
mellan 16 och 20 år.

Fler än hälften av dem, 65 procent,
svarade att de har använt kondom
någon gång under det senaste året.

Men det är fortfarande många
som struntar i kondom
när de har sex.

En del könssjukdomar
har ändå minskat de senaste åren.
Det gäller till exempel
könssjukdomen klamydia.

Men samtidigt ökar
könssjukdomen gonorré i Sverige.
Det är inte klart
varför just gonorré ökar.

8 SIDOR/TT


29 januari 2024

Fler liknande artiklar