Världen

Översvämningar i Rwanda

Det har kommit mycket
regn i östra Afrika.

I landet Rwanda
har allt vatten
förstört hus och vägar.
Minst 65 människor har dött,
säger regeringen.

I landet Uganda
är det också översvämningar.
Flera tusen människor
har blivit tvingade
att flytta från sina hem.

Förra månaden dog
ungefär 200 personer
i landet Kenya
på grund av översvämningar
och jord som rasade.

8 SIDOR/TT


8 maj 2020