Världen

António Guterres ser ledsen ut.

FNs ledare Antonio Guterres på mötet. Foto: AP/TT

Många besvikna efter mötet

Det har varit ett stort möte
om klimatet i staden Glasgow
i Storbritannien.
Mötet slutade förra veckan.

Politiker från världens länder
har pratat om hur de ska göra
för att klimatet inte ska bli varmare.

De har också pratat om
hur de ska hjälpa
fattiga länder när klimatet
blivit varmare där.

Innan mötet hoppades
många att länderna
skulle lova flera viktiga saker.

Bland annat att länderna
skulle vara överens om
att sluta använda kol
för att få energi och el.

Och att rika länder skulle lova
att ge mer pengar till fattiga länder.

Men efter mötet
är många besvikna.
De tycker inte att ländernas
nya löften räcker.
En av dem som är besviken
är FNs ledare António Guterres.

Många fattiga länder ville
ha mer hjälp och pengar
av de rika länderna
än vad de blev lovade.

Länderna lovar inte heller
att sluta helt med kol.
De lovar bara att minska på kolet.

Det berodde på att länderna
Indien och Kina
inte ville lova mer än så.

Sedan tidigare har länderna
i världen lovat att jobba för
att klimatet inte ska bli mer
än 1,5 grader varmare
jämfört med 1800-talet.

Många är oroliga över
att det inte kommer att bli så nu.
Det finns risk att jorden blir
över två grader varmare
innan år 2100.

Experterna säger att det
fortfarande är möjligt
att minska uppvärmningen
till under två grader.
Men då måste länderna
börja att minska sina utsläpp
så fort som möjligt.

Nästa möte för klimatet
är nästa år, 2022,
i landet Egypten.

8 SIDOR/TT


15 november 2021