Världen

  • APTOPIX Israel Palestinians

    Människor i Gaza har svårt med mat. Foto: AP/TT

  • Israel Palestinians

    Många människor i Gaza tvingas fly från sina hem. Foto: AP/TT

  • Israel Palestinians

    Människor tittar på de bombade husen i Gaza. Foto: AP/TT

Svårt med mat i Gaza

Kriget mellan Israel
och gruppen Hamas
i området Gaza fortsätter.

Israel bombar i Gaza.
Människor i Gaza
har det mycket svårt.
Många tusen har blivit dödade.

Människor har tvingats
lämna sina hem.
Det finns inte mat så det räcker.
Hjälp med mat kommer inte fram.

– Nästan alla
tvingas klara sig utan mat
en hel dag eller mer.

Det säger Arif Husain
som jobbar med hjälp
i Förenta Nationerna, FN.

Om kriget fortsätter att vara
lika svårt som nu
kommer det att bli
en stor kris med hunger
för alla i Gaza
i början av februari.

– Jag har aldrig sett
något som liknar det
som händer i Gaza just nu.
Det har gått så fort,
säger Arif Husain.

FN har röstat för att det
ska bli en paus i kriget.
Men kriget fortsätter.

Nu försöker gruppen
säkerhetsrådet i FN
bestämma om en paus.
Om det blir ja i gruppen
är det större chans
att det måste bli en paus i kriget.

8 SIDOR/TT


22 december 2023

Fler liknande artiklar