Viktiga frågor inför valet

  • De ekonomiska problemen i Sydeuropa
  • Ska EU bestämma mer eller mindre?