Olika sätt att välja politiker

Olika länder har olika sätt att välja politiker.
I Sverige har vi det som kallas proportionella val.
Om ett parti får tio procent av rösterna
så får partiet ungefär tio procent
av platserna i riksdagen.

Man kan säga att det är ganska rättvist.
Folket röstar på vilka partier
de vill ska styra landet.
Riksdagen sätts ihop ungefär så som folket har röstat.

I en del andra länder gör de på ett annat sätt.
I Storbritannien och i USA till exempel.
Länderna är indelade i valområden.
Varje område får skicka en politiker till parlamentet.

De olika partiernas kandidater
tävlar mot varandra.
Den som får flest röster vinner
och får sitta i parlamentet.
De andra partierna får ingen plats alls.
Det kallas för majoritetsval i enmansvalkretsar.

Det systemet kan tyckas lite orättvist.
Ett parti eller en politiker
kanske fick nästan lika många röster som vinnaren
men får ingen plats i parlamentet.
Det betyder förstås
att den som vinner
får stor makt att genomföra sin politik.

Många tycker att det är ett bra valsystem
eftersom vinnaren får stor möjlighet
att genomföra sina egna förslag.
I enmansvalkretsarna röstar folket på några få politiker
som de känner till.
Det är personval.
I länder som har ett sådant valsystem
är det vanligt att det bara finns två stora partier.
De små partierna har sällan chans att vinna.

I Sverige finns numera också personval.
Om man vill kan man rösta på en särskild politiker,
som man vill ska sitta i riksdagen.