8 Sidor

 • terese4webb

  Terese Videll läser 8 Sidor varje dag. Hon lyssnar gärna på texterna. Foton: Marie Hillblom/8 Sidor

 • terese2webb

  Terese Videll sätter upp texter från 8 Sidor på en tavla. Då kan alla läsa nyheterna.

 • terese1webb

  David Ström och Terese Videll jobbar på Tallbackens dagliga verksamhet.

Terese läser 8 Sidor

Terese Videll läser
8 Sidor varje dag.
Det är en del av hennes jobb.

– Jag lär mig saker
när jag läser 8 Sidor,
säger Terese Videll.

Hon jobbar på Tallbackens
dagliga verksamhet
i Årsta i Stockholm.

Varje dag efter att hon har läst 8 Sidor
ser hon till att de andra
på den dagliga verksamheten
också kan läsa nyheterna.

Hon sätter upp texter
från 8 Sidor på en tavla.
Hon är noga med att det
blir en blandning av nyheter.

Alla olika ämnen ska
finnas med, tycker hon.
Sverige, Världen, Alla väljare,
Sport, Kultur och Vardags.

Terese Videll läser
gärna nyheter om sport.

– Jag har spelat
basket förut, säger hon.

För 30 år sedan
kom lagen LSS i Sverige.
Lagen säger att personer
med funktionsnedsättningar
ska kunna vara med i samhället
på samma sätt som personer
utan funktionsnedsättningar.

Att kunna läsa nyheter
är ett av sätten
att vara med i samhället.

– Det är populärt
att läsa nyheterna här.

Det säger David Ström
som jobbar som personal
på Tallbackens
dagliga verksamhet.

– Lättlästa nyheter behövs
för att fler ska få veta
samma saker som andra,
säger David Ström.

Terese Videll skriver också
egna texter på jobbet.
Hon gör skyltar.
Och hon gör bilder
som går att använda i bildstöd.

– Det vore bra om 8 Sidor
hade nyheter med bildstöd också,
säger Terese Videll.

Då skulle ännu fler
kunna läsa nyheter.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

Bildstöd är när det finns
teckningar bredvid en text
för att texten ska bli
lättare att förstå.

LSS

 • LSS är en lag i Sverige.
  Den heter Lagen om Stöd
  och Service till vissa
  funktionshindrade.
 • Lagen säger att
  personer som har
  en funktionsnedsättning
  kan få hjälp för att leva
  ett bra och självständigt liv.
 • Personer som har rätt till LSS
  ska kunna arbeta, studera
  eller göra något annat på dagarna.
 • De ska också kunna vara med
  i aktiviteter på fritiden.
 • Hjälpen som människor får
  kan vara en personlig assistent,
  ledsagarservice,
  få hjälp med en särskild bostad,
  daglig verksamhet
  och andra saker.

6 maj 2024

Fler liknande artiklar