Sverige

Nio av tio flyktingar måste lämna Sverige

Färre och färre nya flyktingarfår stanna i Sverige.År 2000 fick en av fyraflyktingar tillstånd att stannai Sverige. I år får en av tioflyktingar stanna här. Det visaren undersökning i tidningenDagens Nyheter. När politiker från EU-ländernapratar om flyktingar brukarsvenska politiker säga attSverige har en generös flyktingpolitik.De menar att Sverige vill ge skyddtill människor som blir […]

Läs mer

Leijonborg vill slå ihop partier

Folkpartiets ledare Lars Leijonborgvill slå ihop några av deborgerliga partierna.Nu finns fyra borgerliga partier.Det är folkpartiet, centern, moderaternaoch kristdemokraterna. De borgerliga partierna har regeratSverige förut. Självklart vill de vinnanästa val 2006. Men då måstepartierna samarbeta bättre, sägerLars Leijonborg till Svenska Dagbladet. Kanske ska två eller fler partierslås ihop till ett, tycker Leijonborg.Men han vill […]

Läs mer

Smutsigt vatten efter översvämningarna

Regnet fortsätter att ställa till problem i Sverige.I Torne älv och sjön Torneträsk i Lappland har vattnet stigit mycket. Det är de kraftiga regnen i Lapplandsfjällen som fått älven att svämma över på flera ställen. Flera hus har blivit översvämmade.Tidigare har en del av vägen E 10 förstörts av vattnet. I förra veckan var […]

Läs mer

Svenskarna äter för mycket salt

För mycket salt gör attmänniskor får högt blodtryck. För mycketsalt kan leda till både hjärtattack, hjärtsvikt och slaganfall.Det visar en undersökningsom forskare från många ländergjort tillsammans. Tretusen personer var medi undersökningen. En normal svensk äter mellan10-11 gram salt varje dag. Men ungefär hälften skullevara lagom. Salt är ofta dolt i mat som bröd, ost, […]

Läs mer

Ny alg sprids på västkusten

Förra sommaren upptäcktesen ny sorts alg som växerpå havets botten. Algenhittades i närhetenav Göteborgs hamn. I år har algen spriditsig. Flera ton av algenväxer nu i Göteborgssödra skärgård. Om algen inte försvinnerkommer den att förstöraför fiskarna en lång tid framåt. Algen är en rödalgsom normalt inte finnsi Sverige. Forskarna tror attden har kommit hit […]

Läs mer

Innebandy-ligan får fängelse

Sju män har dömts för att ha planerat ett rån där de skulle använda vapen. Flera av männen har spelat innebandy i elitserien. Därför har tidningarnakallat gruppen förinnebandy-ligan. Domstolen säger att männen planerade att råna en värdetransportsom skulle köra mellan Örebro och Stockholm. Männen hade pratat om det i telefon. Polisen spelade in männenstelefonsamtal. […]

Läs mer

Ericsson tjänar pengar igen

I flera år har det gått dåligt för teleföretaget Ericsson. Ericsson har förlorat pengar. Många tusen anställda har förlorat sina jobb. Men nu verkar det som om krisen är över. Ericsson tjänar pengar igen. På onsdagen berättade Ericssons chef Carl-Henrik Svanberg att företaget går med vinst. Bara i år har Ericsson gått med flera […]

Läs mer

Astra Zeneca hotar att flytta forskning

Astra Zeneca är ett av Sveriges största företag. Astra Zeneca tillverkar läkemedel och har fler än tio tusen anställda i Sverige. Men nu säger företagets chefer att de håller på att tröttna på Sverige. De tycker att Astra Zeneca behandlas dåligt. Det beror på att landstingen i Sverige har bestämt att köpa så billig […]

Läs mer

Tonårsflicka kan ha tänt eld på varuhuset

Det stora varuhuset Överskottsbolaget i Skogsby på Öland gick inte att rädda. När räddningsarbetarna kom fram mitt i natten till måndagenbrann det i hela huset. Flera grannar fick lämna sina hus för att söka skydd. På måndagen häktade polisen en femtonårig flicka. Hon är misstänkt för att ha startatbranden. Polisen tog också en yngre […]

Läs mer

Vattnet i Lagan sjunker

Sakta börjar vattnet sjunkaundan i den översvämmadeån Lagan i Småland. I både Ljungby och Värnamoregnade det på måndagen. Men räddningsarbetarnasäger att de har kontrollpå vattnet. De kommer att klara sittarbete även om detfortsätter regna. Räddningstjänsten i Ljungbyhar flugit helikopter över översvämningen för att sehur det ser ut. – Det ser bra ut. Vi tittar […]

Läs mer

Sida 1451 av 1478