Sverige

Sverige

Flygplanet togs upp ur havet

Natten till fredagen lyftesett gammalt flygplanupp från Östersjöns botten.Det var en gammal DC3.För mer än femtio år sedansköts planet ner av ryssarna.Ombord fanns åtta svenska militärer. Under många år visste ingenvad som hade hänt med flygplanet.Först i höstas hittades planetpå botten av Östersjön.Nu kan experter undersöka planetoch ta reda på exakt vad som händenär […]

Läs mer

Många får höjd skatt på lönen nästa år

Mer än en och en halv miljon svenskar får betala mer skatt på sin lön nästa år. Regeringen har bestämt att skatten på förmögenhet ska sänkas. Den som har mycket pengar, dyrt hus, aktier eller juveler måste betala skatt för det. Den skatten vill regeringen sänka. Men för att betala den sänkningen vill regeringen […]

Läs mer

Hundratals jobb försvinner från Kalmar

I Kalmar ligger tågfabrikenBombardier.Fabriken ägs av ett företagfrån Kanada.Cheferna har bestämt attfabriken i Kalmar skastängas nästa år.Trehundra människor blirav med sina jobb i Kalmar. Bombardier har ocksåfabriker och kontori Västerås, Hässleholm ochStockholm. Även i de städernamåste många anställda slutasina jobb. Sammanlagt försvinner500 jobb från Bombardier i Sverige. I hela världen blir sextusenanställda på Bombardierav […]

Läs mer

Författare från Brasilien från Astrid Lindgrens pris

Lygia Bojunga ärförfattare från Brasilien.Hon har skrivit tjugo böckerför barn.Nu får hon Astrid Lindgrensförfattar-pris. Lygia Bojungas böckerfinns också på svenska,till exempel Den gula väskan,Kompisarna och Min vän målaren.Det är andra gången Astrid Lindgrenspris delas ut.Förra året fick Christine Nöstlingerfrån Österrike och Maurice Sendakfrån USA dela på priset.Vinnaren får fem miljoner kronor.

Läs mer

Förslag om nya regler för gymnasiet

Den socialdemokratiska regeringenvill ändra på gymnasiet.Riksdagen ska snart fåse regeringens förslag.På tisdagen blev det klartatt vänsterpartiet och miljöpartietsäger ja till förslaget.De har fått vara med ochdiskutera regeringens planer. Det här är några av förslagen:Kursbetygen i gymnasiet ska försvinna.Det blir betyg i varje ämne i stället.Historia blir ett ämne som allaelever ska läsaDen som har […]

Läs mer

Mijailovic kan dömas till livstids fängelse

I går, tisdag, slutade rättegången mot Mijailo Mijailovic. Åklagaren Agneta Blidberg sade att Mijailo Mijailovicmördade Anna Lindh och ska dömas till livstids fängelse. Mijailovic försvarare Peter Althin ville att nya experter skulle undersöka om Mijailovic var psykiskt sjuk när han dödade Anna Lindh. Domstolen sade nej till det.Det blir ingen ny undersökning.Nu ska Mijailo […]

Läs mer

Två kvinnor mördades på ett vårdhem

Människorna i samhället Mårdaklev sörjer. I helgen mördades två kvinnor i det lilla samhället.Det hände på ett vårdhem. En 24-årig man har gripits av polisen. Han är misstänkt för att ha huggit ihjäl de båda kvinnorna med kniv. Mannen arbetade på vårdhemmet.En av de mördade kvinnornavar hans arbetskamrat.Den andra kvinnan var intagen på vårdhemmet.Hon […]

Läs mer

Chefer på Ericsson fick många miljoner

Flera höga chefer påföretaget Ericsson harfått många miljoner kronorav företaget.Kurt Hellström fick nästan 24miljoner kronor i lön.Han var Ericssons högste chef menslutade sitt jobb för ungefär ett år sedan.Trots att han hade slutat jobbafick han lön hela året. Dessutom har Ericsson betalat mer än 30 miljoner tillKurt Hellströms pension. Den nya Ericssonchefen, Carl-Henric Svanberg,fick […]

Läs mer

Mijailovic vill ha en ny undersökning

Mijailo Mijailovic kan dömas till fängelse för att han dödade Anan Lindh. Han var inte psykiskt sjuk när han dödade henne.Det säger de läkare som har undersökt honom. Men Mijailo Mijailovic är inte nöjd. Han vill att andra läkare ska göra en ny undersökning. – Det här är en viktig sak. Det är viktigt […]

Läs mer

Flygföretaget SAS blir fyra bolag

Flygföretaget SAS ägsav Sverige, Norge och Danmark.Så har det alltid varit.SAS är inte ett svenskt bolagutan ett skandinaviskt bolag. Nu har cheferna på SAS bestämtatt dela upp bolaget.Sverige får ett eget SAS-bolag,Norge får ett och Danmark får ett. Det betyder inte att samarbetetmellan länderna slutar.Det ska fortfarande finnas kvarett SAS-bolag som ägsav alla länderna. […]

Läs mer

Sida 1531 av 1544