Världen

Bråk i Turkiet vid Nato-möte

I måndags startade ett viktigtmöte för försvars-organisationen Nato. Länderna i Nato ska prata om vad deras soldater ska göra i framtiden. Mötet hålls i Turkiets stora stad Istanbul. Samma dag som mötet började blev det bråk i Istanbul. Tusentals människor demonstrerade.Flera demonstranter hade gasmasker och hjälmar på sig. De använde bensinbomber, stenar och slangbellor […]

Läs mer

Irakierna får makten i sitt land

Irakierna har fått tillbakamakten i sitt eget land.USA skulle lämna ifrån sigden politiska makten i landetpå onsdag, den 30 juni.Men redan i dag, måndag,har irakierna fått makten tillbaka.Det skriver utländska journalistersom finns i Iraks huvudstad Bagdad. USA tog makten i Irak efter kriget.När Saddam Hussein tvingadessluta som irakisk ledaretog amerikanerna över.Amerikanen Paul Bremerhar varit […]

Läs mer

Grekland vill ha rättegång mot svenske Calle Jonsson

För tre år sedan varCalle Jonsson från Vallentunapå semester på den grekiskaön Kos. Många svenskaungdomar reser till Kosför att festa och ha roligt.Ibland blir det bråk mellanungdomar. Calle Jonsson blev hämtadav polisen. De sade att hanhade skadat en grekisk manmed kniv. Calle Jonssonsäger att han är oskyldig. I ett halvår satt Calle Jonssonhäktad hos […]

Läs mer

Nederländerna blir ordförande i EU

Europeiska unionen byter ordförande-landtvå gånger om året.I sex månader får ett EU-landstyra och planera hurEU ska förändras och utvecklas. Det första halvåret i år harIrland varit EU-ordförande.Irländarna har lyckats få alla EU-länder att komma överensom nya lagar för hur EU ska styras. Nästa vecka får EU ettnytt land som ordförande.Det blir Nederländerna, ellerHolland som […]

Läs mer

Flera attacker i Irak

Ungefär tjugo människor dogi västra Irak på onsdagen.Flera bomber exploderadeutanför polis-stationeri städerna Ramadi och Baquba.Även i staden Fallujaexploderade bomber.Ingen vet exakt hur mångasom har dött eller skadats. Utländska experter troratt det är en terrorist-gruppsom har planerat bombningarna.Ledaren för gruppen al-Qaidai Irak misstänks ha bestämtatt bomba polis-stationerna.Han heter Abu Musab al-Zarqawioch utländska journalister sägeratt han […]

Läs mer

En sydkorean blev mördad i Irak

En ung man från Sydkoreablev mördad i Irak på tisdagen.Han hade blivit kidnappadav en grupp terrorister.De krävde att Sydkorea slutarskicka soldater till Irak.De sydkoreanska soldaternahjälper USAs soldater i Irak. Sydkoreas regering ville integöra som terroristerna sade.Sydkorea ska skicka tretusennya soldater till Irak.På tisdagen dödade terroristernasin sydkoreanska fånge.De högg huvudet av honom.För en vecka sedan […]

Läs mer

En minister dog i Ingusjien

Natten till tisdagen anföll en grupp tjetjenskagerillasoldater grannområdet Ingusjien.Både Tjetjenien och Ingusjientillhör Ryssland men är ändånästan som egna länder.Tjetjenerna vill bli fria frånRyssland. Tjetjenerna dödade 57 människori Ingusjien på tisdagen.Bland dem som dog varIngusjiens inrikesministeroch den högsta åklagareni staden Nazran.Ryska militärer letar nuefter de tjetjenska gerillasoldaterna.Ungefär tvåhundra tjetjenervar med och anföll Ingusjien.

Läs mer

Marc Dutroux döms till fängelse

Landet Belgiens mest hatade mandöms till fängelse.En domstol har dömt Marc Dutrouxför att han har kidnappat ochvåldtagit sex unga flickor.Han döms också för mordpå två av flickorna ochpå en vuxen man.Hans brott är några av devärsta som har avslöjats i Belgien. Marc Dutroux döms attsitta i fängelse på livstid.Hans förra hustru visste om de […]

Läs mer

Svåra strider i delar av Ryssland

Det finns flera områdeni Ryssland som nästan ärsom egna länder.Ingusjien, Dagestan och Tjetjenienär republiker men hör egentligentill Ryssland.Tjetjenerna vill bli fria från Rysslandoch har länge krigat mot ryska soldater. Natten till tisdagen anföll tjetjenska gerillasoldater sina grannfolk i Ingusjien och Dagestan.Tjetjenerna anföll polis-stationeroch viktiga byggnader i flerastäder i Ingusjien. 48 människor dog.28 av dem […]

Läs mer

EU-länderna är överens om nya lagar

I våras fick Europeiska Unionen tio nya länder som medlemmar. I helgen träffades alla EU-ländernas ledare för sitt första viktiga möte tillsammans. Många var oroliga inför mötet. De trodde att det skulle bli svårt för ledare från 25 länder att bli överens. Det blev också mycket bråk på mötet. Men det gick ändå ganska […]

Läs mer

Sida 908 av 957