Klimatet

Svart kol i en pyramid

En hög med kol i en gruva i Polen.

Vad är fossila bränslen?

Fossila bränslen är
kol, olja och naturgas.
När vi bränner dem får vi energi.
Samtidigt bildas koldioxid.

Koldioxid är en av gaserna
som värmer upp jorden.
Den finns naturligt i luften.
Men den extra koldioxid
som vi släpper ut
gör jorden varmare.

I tio tusen år har det varit
lika mycket koldioxid i luften.
Det har också varit ungefär
lika varmt.

Sedan 1800-talet
har koldioxiden i luften
ökat med 40 procent.
Jorden har också
blivit en grad varmare.

Forskare varnar nu för att
fortsätta släppa ut koldioxid.
Jorden kan bli mer än
två grader varmare i framtiden.

Det finns andra sätt
att få energi.
Till exempel från solen,
vinden eller vattnet.


1 december 2019

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?