Om MTM

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM,
tillhör Kulturdepartementet.
MTMs uppdrag är att se till att personer
som har svårt att läsa
ska få böcker och tidningar som passar dem.
MTM arbetar bland annat med
att göra talböcker och böcker med punktskrift.

Sedan 2015 har MTM också ansvar för lättläst.

En stort och viktigt arbete på MTM
handlar om forskning och utveckling
kring ny teknik för läsning.
MTM har lite mer än 100 anställda
och ligger i Malmö.

Läs också:

Om 8 Sidor

8 Sidors historia