8 Sidors historia

8 Sidor har funnits sedan år 1984.
Riksdagen har bestämt
att 8 Sidor ska finnas.

8 Sidor ger inte vinst till någon.
Staten ger bidrag till tidningen.
Alla kan prenumerera på 8 Sidor.
En gång i veckan skickas
nästan 5 000 exemplar av 8 Sidor ut.
Men många fler läser 8 Sidor.
Det är elever i grundskolan,
personer med olika funktionsnedsättningar,
invandrare och många andra människor
som har svårt att läsa en vanlig dagstidning.
De behöver lättlästa nyheter
och de tycker om att läsa 8 Sidor.

Tidigare tillhörde 8 Sidor
Centrum för lättläst.
Centrum för Lättläst fanns
för att alla som har svårt att läsa,
eller vill lära sig läsa svenska,
ska kunna få veta samma saker
som den som har lätt att läsa.

2015 stängdes Centrum för lättläst.
I stället blev Myndigheten för tillgängliga medier, MTM,
ansvarig för lättläst.

MTM ansvarar också för 8 Sidor.

Läs också:

Om 8 Sidor

Om Myndigheten för tillgängliga medier