Sverige

Kursbetyg på gymnasiet ska bort

Kursbetyg på gymnasiet
ska bort

Kursbetygen ska bort från gymnasiet.
Eleverna ska få ett betyg
i varje ämne i stället.
Det vill utbildnings-minister
Thomas Östros.

Gymnasieskolan gjordes om
för snart tio år sedan.
Eleverna började läsa
kurser i varje ämne.
När en kurs tog slut fick eleven
ett betyg. Kurserna kunde ta slut
efter ett år eller efter en halv
termin, det var olika. Sedan
började en ny kurs.
Det är dessa betyg som
regeringen vill ändra på.
Eleverna ska bara få ett betyg
i varje ämne.

En annan sak regeringen
vill ändra på är hur man
söker till gymnasiet.
I dag vet eleverna inte om de
kan läsa en viss inriktning
när klasserna delar sig efter
första året. Det kan vara ett speciellt
ämne eller ett speciellt yrke
som eleverna vill läsa mer om.
Regeringen vill att eleverna
från början ska veta vad de
får läsa det andra och tredje året.

I vår ska riksdagen bestämma
hur den nya gymnasieskolan
ska se ut. Alla partier är redan
överens om två saker.
Eleverna ska få söka till
gymnasium i hela Sverige.
Sedan ska undervisningen i matte,
engelska och svenska bli olika
för olika elever. De som läser
till att bli kock ska till exempel
få lära sig matte och engelska
som är bra att kunna för just kockar.


22 december 2003

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?