Sverige

Smutsigt vatten efter översvämningarna

Regnet fortsätter att ställa
till problem i Sverige.
I Torne älv och sjön Torneträsk
i Lappland har vattnet stigit
mycket.
Det är de kraftiga regnen i
Lapplandsfjällen som fått älven
att svämma över på flera ställen.
Flera hus har blivit
översvämmade.
Tidigare har en del av vägen E 10
förstörts av vattnet.

I förra veckan var det Småland
som hade problem med
översvämningar.
Nu håller vattnet på att sjunka
men nya problem har dykt upp.
I många kommuner har
dricksvattnet
blivit dåligt.
Regnvattnet har dragit med sig
smuts ner i det vatten
som ska bli dricksvatten.
Det är svårt att få
vattnet rent igen.
I en del kommuner måste
människor koka vattnet innan
det går att dricka.

Även i Blekinge är det problem.
Vattnet i Mörrumsån är mycket
högre än normalt.


23 juli 2004

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?