Sverige

Regeringen säger ja till utvisning

I våras tog poliserna fast
sex män på olika platser
i Sverige.
Poliserna säger att männen
är ett hot mot Sverige.

Alla sex män är muslimer.
Det finns risk att männen
får andra människor
att göra allvarliga brott,
säger poliserna.

Nu har regeringen bestämt
att en av männen ska tvingas
att lämna Sverige.
Mannen har tidigare jobbat
som ledare för en skola
i västra Sverige.

Det är inte känt vilka brott
som mannen har gjort.
Bevisen mot honom är hemliga.

Mannens advokat Anwar Osman
säger att utvisningen är fel.

– Det är ett problem
att ingen får kontrollera
bevisen mot mannen
eftersom de är hemliga,
säger han.

Det är ändå inte säkert
att mannen kommer
att bli utvisad.
Sverige skickar inte
människor till länder
där det finns risk att de
blir förföljda eller straffade
med döden.

8 SIDOR/TT


18 oktober 2019

Fler liknande artiklar

Den här artikeln går inte att kommentera.

Det här är en gammal artikel. Därför går det inte att skriva några kommentarer.