Sverige

En vakt går igenom en väska i en kontroll in till en tingsrätt.

En vakt går igenom en väska i en kontroll in till en tingsrätt. Foto: TT

Fler har kniv i domstolar

Domstolar i Sverige
hittar fler knivar bland dem
som besöker eller
är med i rättegångar.
Det visar siffror
från landets tingsrätter.
Det är ett brott att
bära kniv eller liknande vapen.

Tingsrätterna har börjat
med större kontroller.
Det kan vara en orsak
till att de hittar fler knivar
bland besökarna.

Petra Skoglund är chef
på tingsrätten i Örebro.

– Vi har också fler besökare.
Men det kan också vara så
att allt fler har kniv på sig
i Sverige, säger hon.

8 SIDOR/TT


17 januari 2020

Fler liknande artiklar

Den här artikeln går inte att kommentera.

Det här är en gammal artikel. Därför går det inte att skriva några kommentarer.