Sverige

vi ser ett par ben från troligtvis en kvinna gå förbi en husfasad där det står Arbetsförmedlingen.

Kvinnor födda i andra länder har svårare att få jobb i Sverige. Foto: TT

Svårt med jobb för vissa kvinnor

Unga kvinnor som är
födda i andra länder
har svårt att få jobb
i Sverige.

Jämfört med andra
i samma ålder
har de svårare att få jobb.

Myndigheten MUFC
har undersökt varför
det är så.

Undersökningen visar
att det finns flera hinder
när de söker jobb.

Bland annat har
många av kvinnorna
kort utbildning.
Många söker jobb inom vården
där det behövs mer utbildning.

Ett annat hinder är
att många av kvinnorna
måste ta stort ansvar
i sina hem
för familj och barn.

Många kvinnor som har slöja
säger också att de inte
blir bemötta på samma sätt
som andra när de söker jobb.

– Vi behöver hitta nya sätt
att jobba för att folk
ska ändra uppfattning
om kvinnor som är födda i andra länder,
säger myndighetens chef
Lena Nyberg.

Myndigheten vill också
att regeringen ska
ordna mer utbildningar.
Och få unga familjer
att bli bättre på att
dela på arbetet i hemmet.

8 SIDOR/TT


16 mars 2021

Fler liknande artiklar