Alla Väljare

En person med röstkort i händerna.

Det är bara 30 år sedan alla vuxna fick rätt att rösta. Foto: TT

Rätten att rösta bara 30 år

Flera tusen svenskar fick
börja rösta år 1989.
Då ändrade politikerna
viktiga lagar.

De gamla lagarna gjorde
det möjligt att bestämma
att vissa vuxna inte var myndiga.
Det gällde många vuxna med
intellektuella funktionsnedsättningar, IF.

Före 1989 var det inte helt tydligt
vilka som fick rösta.
Och det var ännu mindre tydligt
fram till mitt av 1970-talet.

– Det kunde vara stora skillnader
mellan olika kommuner.
säger Annika Berg
som forskar om rösträtten.

En del fick inte rösta
för att de var slarviga med pengar.

Under 1970-talet började
folk protestera mot lagarna.
De ville att människor med
IF skulle få mer rättigheter.

Det var de som såg till att lagarna
till slut blev ändrade.

Text: SARAH GREEN
Texten har tidigare publicerats på 8sidor.se år 2019.


14 oktober 2020

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?