EU-medborgare kan påverka politiken

Alla EU-medborgare som har rösträtt
kan försöka påverka EUs politik,
även mellan valen.
Ett ganska nytt sätt att påverka politiken
är att starta ett medborgarinitiativ.

Ett medborgarinitiativ kan startas av
en grupp EU-medborgare som vill
påverka EUs politik i en viss fråga.
Gruppen som startar initiativet
måste bestå av minst sju EU-medborgare
i minst sju olika länder.

De skriver upp sina namn på en lista.
Sedan vill de att alla som tycker likadant
ska skriva upp sina namn på deras lista.

Om gruppen lyckas samla in
tillräckligt många namn
kan de påverka EUs politik.

Men det krävs att många tycker likadant
för att initiativet ska få någon betydelse.
Gruppen måste samla in
minst en miljon EU-medborgares namn.

Ett sådant medborgarinitiativ påverkar politiken
genom att säga till EU-kommissionen
att bestämma nya lagar.
Men det måste vara inom ett område
där EU får bestämma,
till exempel inom miljö,
jordbrukspolitik eller folkhälsa.

Läs mer:

Mer om EU