Sverige

Sverige

Mijailovic dömd till vård

Mijailo Mijailovic varpsykiskt sjuk när handödade utrikesministerAnna Lindh den 10 septemberförra året. Det säger hovrättensom dömer Mijailovic tillvård i stället för fängelse. I tingsrätten dömdesMijailovic till livstids fängelse.Då tyckte experter att hanvar psykiskt sjuk, men inteså sjuk att han skulle slippafängelse. Mijailovic och hans advokatPeter Althin överklagadedomen till hovrätten. En annanexpert på psykiska sjukdomargjorde en […]
Läs mer

Många boreliatest visar fel

Tusentals svenskar smittasvarje år av borelia. Sjukdomen sprids från fästingar.Den som har fått ett fästingbettska se efter om det bliren röd ring runt bettet. Då är risken stor att man har fått borelia-smittan. Men borelia syns inte alltid. Det är bara hälften av allasmittade som får en rödring på huden.Syns ingen ring måsteläkarna lita på […]
Läs mer

Kritik mot förslag om pensioner

Finansminister BosseRingholm vill att folkska vänta med attbli pensionärer och jobbaså länge som möjligt.En idé är att göra detsvårare för folk attspara till sin pension. Nu får alla som sparari en pensionsförsäkringbetala lite mindre i skatt.Det är det som finansministernvill ändra på.Han tänker så här:Om folk inte får göra avdragpå skatten för pensionsförsäkringenär det bättre […]
Läs mer

Sommaren fick en kall start

Du som tycker att sommarenhar fått en ovanligt dålig start har helt rätt. Så här kallt har det inte variti början av sommaren sedan år 1928. Det säger SMHIs väderexperter. Varken våren, försommaren eller början av juli har varit varm. Bara i norra Sverige blev det några varma dagar i början av maj. Den högsta […]
Läs mer

Stockholm försökte muta för att få OS

För sju år sedan tävlade flera städer i världen om vem som skulle få ordna OS i år, 2004. Stockholm var enav städerna. Men det var fusk medi Stockholms försökatt få OS. De som jobbade för att få OS till Stockholmgav bort pengar i mutortill den jury som skullevälja OS-stad. Det skriver tidningen Dagens Nyheter. […]
Läs mer

Militären dödade 100 ton sill

Militären i Karlskronai Blekinge hade övning.De smällde sjunkbomberi havet. Problemet varatt det just då fannsovanligt mycket sill i havet.Sillen hade samlatsför att para sig.Minst 100 ton sill dödadesav bomberna. Ett ton ärtusen kilo. Nu har militären anmältsig själv. De har kanskebrutit mot miljölagen. Fiskare i Blekinge ärkritiska mot militären.De tycker att det var dumtatt bomba […]
Läs mer

Dubbelt så många anmäler diskriminering

För ett år sedan kom en ny lag om etnisk diskriminering. Lagen säger att det är förbjudet att behandla människorsämre för att de kommerfrån ett annat land. Sedan lagen kom har dubbeltså många anmält att de blivitdiskriminerade på restauranger.Ändå tror DO, Diskriminerings-ombudsmannen,att de flesta brotten aldrigblir anmälda. En undersökning visar att nästan var fjärde invandrare […]
Läs mer

Persson tror att USA släpper den svenske fången

Svensken Mehdi Ghezali är USAs fånge i militärlägret Guantanamo på Kuba. Han har suttit fånge i lägret i mer än två år. Han greps när USA krigade mot talibanerna i Afghanistan. USA säger att svensken är misstänkt terrorist. Men han har inte blivit åtalad för något brott. Den svenska regeringen har flera gånger bett USA […]
Läs mer

Dyr medicin hjälper inte

Sjukdomen Alzheimerförstör hjärnan.En person som har sjudomenfår svårare och svårareatt komma ihåg saker. För några år sedanhittade forskareen medicin som kundebromsa sjukdomen.Sjuka personer skullekunna klara sig självalängre tid. Nu har engelska forskareupptäckt att medicineninte hjälper. Forskarna harprovat medicinen påcirka 500 personer i flera år.De upptäckte att nästanhälften av dem som tog medicinfick flytta till sjukhemefter […]
Läs mer

El-priserna blev högre

För åtta år sedan slutade svenska staten att bestämma över el-priserna i Sverige. Det blev fritt för företagatt börja sälja el till svenskarna.Många trodde att prisernaskulle bli hälften så höga när flera företagtävlade om att sälja el. Men så blev det inte. El-priserna har i stället ökat.Det skriver tidningen Dagens Nyheter. Forskaren Roger Fredrikssonhar jämfört […]
Läs mer

Sida 1650 av 1674