Sverige

Sverige

Fler mobil-abonnemang än det finns svenskar

Det är populärt medmobiltelefon. Det förstårman när den senasteundersökningen visar att det finns flermobil-abonnemang i Sverige än det finnsmänniskor. Tillsammanshar svenskarna fler än nio miljoner abonnemang. Hur är det möjligt?Det finns två förklaringar. Många människor harbåde en mobiltelefon till jobbetoch en som de använderprivat. För att få olikatelefonräkningar behövsdet två abonnemang. Den andra förklaringenär att […]
Läs mer

Barnmats-företagen ändrar sig

I torsdags kom nyhetenatt fler och fler småbarnfår diabetes. Svenska forskaretror att barnen äter för mycketsocker. Barnmat på burk kan ibland ha lika mycket socker i sig som tio sockerbitar. Men företagen skriver inte påburkarna hur mycket av matensom är socker. Därför ärdet svårt för föräldrarnaveta vilken barnmat som har mycket och vilken som har […]
Läs mer

Fler småbarn får diabetes

Det är för mycket socker i barnmaten. Det tycker svenskaforskare som har forskat om diabetes bland barn. Fler och fler småbarn får diabetes.Forskarna tror att barnen äter för mycket mat och får i sig för mycket socker. Vissa barnmatsburkar innehållerlika mycket socker som tio sockerbitar. Bland annat är det olika sorters fruktpuréer som har mycket […]
Läs mer

Anna Lindhs mördare vill inte säga någonting

Den 10 september förra åretdödades utrikesministerAnna Lindh. Efter ett par veckorgrep polisen Mijailo Mijailovic.Han sade länge att det intevar han som högg Anna Lindhmed kniv. Men till sluterkände han. I våras dömde Stockholmstingsrätt Mijailo Mijailovictill livstids fängelse. Den här veckan är deten ny rättegång mot Mijailovici hovrätten. Rätten ska bestämmaom Mijalovic är psykiskt sjukeller frisk […]
Läs mer

53-årig man häktad för mordet på Helén Nilsson

För 15 år sedan försvann10-åriga Helén Nilssonfrån Hörby i Skåne.Efter sex dagar hittadeshon mördad i en plastsäcki skogen. Polisen har hela tidenförsökt ta reda på vemsom mördade Helén Nilsson.Nu har polisen häktaten 53-årig man.De är säkra på att mannenär mördaren.Mannen har lämnat ett blodprov.Experter har undersökthans blod. Preskriptions-tiden för mordär 25 år. Mördaren klarar sigom […]
Läs mer

Bråkigt firande på midsommarafton

På midsommaraftonär det många fester runt om i Sverige.I år blev det som vanligtbråk och fylleri på mångaställen i landet.I Dalarna blev en man skuren med en kniv i benet. I Halland togs fyrtio personerav polisen för att devar för fulla.26 personer blev misshandlade.På Öland misshandlades 20 personeroch 35 togs av polisen för fylleri.Två kvinnor […]
Läs mer

Ringholm reste dyrt från fotbolls-EM

Finansminister Bosse Ringholmhar mycket att göra.I förra veckan åkte han tillPortugal. Han skulle träffaPortugals finansministeroch vara med på ett möte.Sedan skulle han snabbttillbaka till Stockholmför att vara med påfackförbundet LOs möte. Men Bosse Ringholmälskar fotboll.Han ville inte missa matchenmellan Sverige och Italieni EM. Han stannade kvari Portugal en extra dag. Sedan blev det så bråttomhem […]
Läs mer

Ingen tidning på midsommarafton

På fredagen är det midsommaraftoni Sverige.8 SIDORs redaktion tar ledigt.Därför blir det ingen tidningpå internet den dagen.Nästa web-tidning på 8 SIDORshemsida kommer på måndag,den 28 juni.Vi önskar alla läsare enriktigt trevlig midsommarhelg. Väderexperterna säger att det kommer att bli ganska svalti landet på midsommaren.Det finns också risk för regnpå många ställen i Sverige.
Läs mer

Homosexuella behandlas illa av socialtjänsten

Homosexuella personerblir ofta dåligt behandladenär de söker hjälp hos socialtjänsten.Personal har fördomar motkvinnor som älskar kvinnoreller en man som bor tillsammansmed en annan man.Många homosexuella säger attpersonalen på socialen ger demelaka kommentarer.Ibland får de inte den hjälpde behöver. Det är Socialstyrelsensom har undersökt hurhomosexuella personer blirbehandlade i socialtjänsten.En kvinna som sökte socialbidragberättar att socialsekreterarenfrågade varför […]
Läs mer

Sjöfåglarna dör av hunger

De senaste veckorna harflera hundra sjöfåglardött vid Gotska Sandön.Ungefär femhundra ejdrarhar dött.Många människor är oroliga.Har fåglarna dött av gifteri naturen eller av någon sjukdom? Några av de dödat fåglarnahar undersökts av experter.De säger att ejdrarna dogav hunger.Det är så många fåglar påGotska Sandön nu att maten inte räcker. Experterna fortsätter attundersöka vad fåglarna dör av.Det […]
Läs mer

Sida 1651 av 1674