Världen

FN-inspektörer hittade vapen i Irak

Förenta Nationerna, FN, tror att landet Irak har vapen som är förbjudna.FN misstänker att Irak har bomber med gas och bakterier gömda.Det är bomber som kan döda massor av människor. Därför har FN skickat folk till Irak för att leta efter förbjudna vapen. Nu har vapen-inspektörerna hittat en del vapen. De har hittat elva […]

Läs mer

Företaget ABB betalar anställda som skadats

Företaget ABB har gått dåligti flera år.ABB har haft många problemmed pengar.Ett av de problemen löstes på torsdagen. ABB köpte ett amerikanskt företag,Combustion Engineering.Det amerikanska företagets fabrikeranvände ämnet asbest.Asbest är ett farligt ämne som kanskada människans lungor. Eftersom ABB hade köpt företagetså måste ABB betala pengar tillde anställda som blev skadade av asbest.Problemet var […]

Läs mer

Tjeckiens president Havel slutar

Tjeckiens president Vaclav Havelska sluta. Han har varit presidenti tolv år. Havel var en av dem somledde protesterna när tjeckernastyrdes av kommunister. Kommunisterna lät inte folkettycka som de ville. Folket fick intevälja sina egna politiker. Vaclav var från början en vanligförfattare. Sedan blev han en politisk kämpe för sitt land. Många beundrar Havel,även om […]

Läs mer

Turkar på Cypern demonstrerade för fred

Cypern är ett delat land. På den ena delen av ön bor greker. På den andra delen av ön bor turkar. Efter ett krig för trettio år sedan delades ön. Förenta Nationerna, FN, har i flera år försökt att få fred på Cypern.FN vill att Cypern ska bli ett enda land. FN har gjort […]

Läs mer

Många har dött av kylan

I över en månad har det varit ovanligt kallt i Asien.Fler än sju hundra människor har dött av kylan i Indien och Bangladesh.De flesta är fattiga människor som inte har kunnat skydda sig mot kylan.Människor har dött trots att det inte varit minusgrader. I Indien och Bangladesh är människor vana vid varmt väder. När […]

Läs mer

Nordkorea och USA har svårt att samsas

Ledaren i landet Nordkorea hotadei helgen USA.USA måste skicka olja till Nordkoreaoch lova att inte skada Nordkorea,sade ledaren Kim Jong Il.Annars blir det krig, sade Kim. Bråket mellan Nordkorea och USAhandlar om kärnvapen.USA säger att Nordkorea håller påatt tillverka farliga kärnvapen.Nordkorea har skrivit på ett avtaldär många av världens länder lovar attinte tillverka fler […]

Läs mer

Många dog i flygolycka i Turkiet

Ett turkiskt flygplan kraschade på onsdagskvällen. 72 personer dödades i olyckan. Planet var på väg från Istanbul till staden Diyarbakir.Olyckan hände när flygplanet skulle landa på flygplatsen i Diyarbakir.Det var dåligt väder och tät dimmaSikten var mycket dålig för piloten. Något gick fel när planet skulle landa. Flygplanet kraschade en bit från flygplatsenoch började […]

Läs mer

Nordkorea hotar att börja krig

Landet Nordkorea håller påatt tillverka kärnvapen.Den nyheten kom i höstas.När andra länder fick veta detså ville de stoppa Nordkorea.Kärnvapen är de farligaste vapensom finns. Om många länder har kärnvapenså blir risken stor att kärnvapnenkommer att användas i ett krig. Just nu samtalar USA, Japan, Nordkoreaoch Sydkorea.USA, Japan och Sydkorea kräveratt Nordkorea låter bli atttillverka […]

Läs mer

Iraks ledare anklagar Förenta nationerna

Förenta nationerna, FN, harskickat experter till landet Irak.Experterna undersöker om Irakhar olagliga vapen.Många länder i FN tror att Irakkan ha olagliga vapen somkan döda hundratusentals människor. Iraks ledare Saddam Husseinsäger att FNs experterspionerar på Irak.De spionerar på landets militärer.Saddam höll ett tal i måndags.Många blev förvånade över det han sade.Det är första gången som […]

Läs mer

Bomber sprängdes på en buss-station i Israel

Det nya året började våldsamt i Israel.På söndagen sprängdes två bomber i staden Tel Aviv.Två män hade med sig bomberna till en buss-station.De sprängde bomberna mitt bland alla människor. Fler än tjugo människor dog.Över hundra människor skadades.Bomb-männen dog också. Palestinska grupper säger att det var deras män som sprängde bomberna. Under lång tid har […]

Läs mer

Sida 1058 av 1061