Sverige

Färre sjukskriver sig

De senaste åren har staten
fått betala mer och mer
pengar för att människor
är sjukskrivna.
Men det blir inte fler sjukskrivna
varje år. Det har Statistiska
centralbyrån, SCB, räknat ut.
Det som kostar pengar
är att de sjukskrivna är sjuka
längre tid.

SCB har tittat på sjukskrivningar
mellan åren 1993 och 2001.
Under de åren har det blivit
tre gånger så dyrt med sjukskrivningar.
1993 kostade sjukskrivningarna
13 miljarder kronor.
2001 kostade de 39 miljarder.

Under alla de åren har det varit
ungefär lika många kvinnor som
har sjukskrivit sig.
Både år 1993 och 2001
hade två av tio kvinnor
någon sorts sjukpenning.
Bland männen har det blivit
färre sjukskrivningar.
1993 var femton av hundra män
sjukskrivna. 2001 var tolv
av hundra sjuka.

I norra Sverige finns det flest
sjukskrivna, säger SCB.
Invandrare är mindre sjukskrivna
än andra.
De som jobbar i livsmedelsindustrin
är oftare sjuka än andra.
Där blir det fortfarande fler
och fler sjukskrivna.
Små arbetsplatser har mindre problem
med sjukskrivningar än större.

SCB vet inte säkert varför det
finns skillnader mellan olika
arbetsplatser och mellan kvinnor
och män. Det behövs mer forskning,
skriver SCB på Dagens Nyheters
debattsida.


10 maj 2004

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?