Sverige

Hur ser ni på funktionshindrade?

– Hur ser ni på funktionshindrade
personer? Och vad vill ni göra
för att stödja vår funktion i samhället?

Det frågar studenter på
Särskild utbildning för vuxna
i Jönköping.
Partierna i riksdagen svarar.

Socialdemokraterna

Personer med funktionsnedsättningar
ska ha samma rättigheter
och skyldigheter som alla andra.
Vi vill göra det lättare för personer
med funktionsnedsättningar
att studera, arbeta och vara med
i samhället.

Dålig tillgänglighet ska ses som
diskriminering.
Diskriminering är olagligt.

Lagen om stöd och service (LSS)
är bra. Men det behövs en plan
för att ordna mer hjälpmedel
som en del av vården.

Moderaterna

Samhället måste hjälpa
personer med funktionsnedsättning
så att de kan välja hur de vill leva.
Det behövs hjälp som är samma
för många och hjälp som är olika
för olika personer.

Lagen om assistansersättning (LASS)
är viktig. Lagen gör så att människor
med svåra funktionshinder
kan anställa sin egen assistent.
Den gör det lättare för varje person
att bestämma själv.

Lönebidrag hjälper många
som inte kan ha ett vanligt jobb.
Mer pengar har gått till det.
Nu kan man också få lönebidrag
om man har ett eget företag.

Miljöpartiet

Alla människor har samma värde.
Samhället är till för alla.
Det ska märkas att det är så.
Alla människor ska kunna leva
ett bra liv.

Det måste bli enklare att få
information som alla kan förstå.
Den som får problem ska veta
var den kan få hjälp.
Det kommer en ny lag som
handlar om allt det här.
Vi vill att den lagen ska bli
så bra som möjligt.

Folkpartiet

Folkpartiet har nyss gjort
ett förslag om en ny lag
som säger att dålig tillgänglighet
ska ses som diskriminering.
Det är mycket viktigt.

Vi försvarar lagen LSS.
Vi vill göra det lättare för personer
med funktionsnedsättning
att få jobb.

Centerpartiet

Det ska vara enkelt att anställa
en person med funktionsnedsättning.
Därför är det viktigt att ordna arbeten
för dem som vill och kan jobba.
De som har så svår
funktionsnedsättning
att de inte kan jobba ska ha
rätt till lön från staten.

Sverigedemokraterna

Vi föreslår att personer
med funktionshinder ska få
välja sina hjälpmedel.
Vi vill satsa pengar på
att göra tillgängligheten bättre.
och att jobba mer med
brukarorganisationer.

Föräldrar med barn som har
en funktionsnedsättning
ska ha rätt till hjälp av
en särskild person, en koordinator.

Kristdemokraterna

Alla människor är samma värde
och alla människor är olika.
Alla ska kunna vara med i samhället
och ha ett bra liv.

Personer med funktionsnedsättning
ska ha möjlighet att jobba.
Lönebidragen ska bli bättre.
Staten ska ordna tio tusen jobb
till personer med funktionsnedsättning.

Vänsterpartiet

Människor med funktionsnedsättning
ska kunna vara med i samhället
på samma sätt som andra.
Fler behöver arbete och vi vill
att fler ska kunna få jobb med
lönebidrag.

Dålig tillgänglighet ska ses
som diskriminering.
Det ska bli lättare att få hjälpmedel
och personlig assistans så att
människor med funktionsnedsättning
kan leva ett liv som andra.

Läs fler frågor och svar

Skicka en egen fråga till politikerna


2 april 2014

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?