Sverige

En kvinna får en spruta av en sköterska. Foto: TT

En kvinna får en spruta av en sköterska. Foto: TT

Hur vill ni göra vården bättre?

Rofaida i Säffle skickade
en fråga till politikerna.
Hon undrar vad partierna
vill göra för att vården
ska bli bättre.

– Ibland måste man vänta
länge för att träffa en doktor.
En del kan inte vänta,
skriver Rofaida.

Partierna i riksdagen
fick svara på frågan.
Så här skriver de:

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna vill ha
fler sköterskor och läkare
och ge mer pengar till vården.
Vi vill speciellt satsa på
vård till äldre och att läkare
och sjuksköterskor ska ha
mindre pappersarbete.
Då får de mer tid för patienterna.

Pengar till vård är viktigare
än att sänka skatterna.
Det är fel när företag som har
sjukhus och vårdcentraler
gör vården sämre
för att tjäna pengar.

Moderaterna

Vi vill att vården ska bli bättre
hela tiden.
Alla som bor i Sverige ska ha
samma rätt till bra vård.
Man ska ha rätt att få vård i tid.
Man ska ha rätt att välja
vilken läkare eller vårdcentral
man vill gå till. Det ska också
vara säkert i vården med duktiga
människor som jobbar där.

Vi vill satsa pengar på att
göra vården säkrare.
De som jobbar med vård
ska få mer kunskap.

Vi vill att läkare och sjuksköterskor
ska få bestämma mer så att deras
arbetsplatser blir bättre.

Vi har gjort förändringar
som gör det lättare att välja vård.
Vi har också gjort så att landsting
som kan göra köerna kortare
får mer pengar.

Miljöpartiet

Vi vill att fler läkare ska utbildas.
Det behövs också fler sjuksköterskor
med extra lång utbildning.
Vi tycker att sjuksköterskorna
ska få lön när de går i skolan
så att de tycker att det är värt
att utbilda sig.

Läkarna ska inte behöva hålla på
med så mycket pappersarbete.
De behöver tiden till att träffa
patienter.

Folkpartiet

Folkpartiet tycker att vård
och omsorg är mycket viktigt.
Vi har satsat pengar på att göra
bättre vård för psykiskt sjuka
och att människor ska slippa
vänta länge på att få vård.
Vi har också gjort så att folk
ska få välja mer och inte ska bli
skadade i vården eller få fel hjälp.
Men vi kan göra ännu mer.

Centerpartiet

Vi vill att människor ska få
bestämma mer själva
över vilken vård de ska ha.
Sjukhus och vårdcentraler
måste arbeta bättre
så att pengarna räcker till mer.

Vi vill speciellt satsa på
vård för människor över 65 år.
Det är den grupp som behöver
mest vård.
För att människor ska känna sig
trygga måste olika typer av vård
hänga ihop med varandra.

Sverigedemokraterna

Vi vill satsa pengar på
mer vård för psykiskt sjuka.
Det ska bli billigare att gå till
doktorn.

Fler ska få utbilda sig till läkare
i Sverige.
Vi vill ha kortare köer
och bättre hjälp för dem
som blir akut sjuka.
Allt det här står i vårt förslag
för hur Sveriges pengar
ska användas.

Vänsterpartiet

Vi vill inte att företag ska
kunna tjäna pengar på vården.
Pengarna som människor
betalar i skatt ska bara gå till
att göra vården bättre.

Vi vill satsa mer pengar
på vården. Pengarna ska
användas till fler läkare
och sjuksköterskor.
Då blir vården bättre och fler
kan få hjälp snabbare.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna har jobbat hårt
för att göra så att människor
slipper vänta så länge på
att få vård.
Nu minskar köerna i hela landet.

Vi vill att alla ska få välja vilka
hjälpmedel de behöver.
Vi vill satsa mer på att lära folk
hur de håller sig friska.
Barn och ungdomar ska få lära sig
i skolan hur de äter och tränar rätt.

Ungdomar som mår psykiskt dåligt
ska få bättre och snabbare hjälp.
Vi vill också hjälpa gamla som är
ensamma och mår psykiskt dåligt.

Läs fler frågor och svar

Skicka en egen fråga till politikerna


7 april 2014

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?