Familjen har ingenstans att bo

Sverige

Familjen har ingenstans att bo

Karolina har skickat
ett långt brev till Alla Väljare.
Hon är ensam mamma till tre barn.
Hon jobbar som undersköterska.
Men hon har problem.

Karolina får inte låna pengar
så att hon och barnen
kan bo kvar i lägenheten
när hennes sambo flyttar ut.
Nu måste alla flytta.
De hittar ingen ny lägenhet.

– Hur kan det vara så här i Sverige
år 2014? Vad kan politikerna göra
för att hjälpa någon som jag?
skriver Karolina.

Så här svarar partierna henne:

Socialdemokraterna

Vi socialdemokrater vill ha
ett samhälle där alla har det bra
och där vi hjälper varandra.
Det måste bli mindre skillnad
mellan familjer som har barn
och familjer som inte har barn.

Vi vill att ensamma föräldrar
ska få 50 kronor extra i månaden
för varje barn.
Kanske måste vi också ändra
reglerna så att fler föräldrar
kan få hjälp.

Det är också viktigt att familjer
med barn får extra pengar
för att betala hyran.
Bostadsbidragen är viktiga
för att alla barn ska ha det bra.

Moderaterna

Vårt mål är att alla ska kunna
klara sig själva.

År 2012 bestämde vi att
familjer med barn ska få mer pengar
som hjälp att betala hyran.
Familjer med ett barn fick 350 kronor mer,
två barn gav 425 kronor mer
och med tre barn eller fler blev det
600 kronor mer i månaden.
De allra flesta familjer som får hjälp
att betala hyran är familjer
med bara en förälder.

År 2014 bestämde vi också
att de familjer som har minst pengar
ska få mer hjälp.
De familjerna får nu 200 till 300 kronor
mer i månaden.

Miljöpartiet

Det låter som att du har det svårt.
Ett problem är att bankerna
är så hårda med att ge lån.
Miljöpartiet vill ändra det.
Många som inte har så mycket pengar
skulle ändå klara av att betala.
Vi tycker inte att familjer med barn
ska tvingas att flytta från sina hem.

Vi vill sänka skatten för familjer
med bara en förälder.
De ensamma föräldrarna ska betala
fem tusen kronor mindre i skatt per år.
Vi vill att fler ensamma föräldrar
ska få mer hjälp med hyran.
Då blir det också mindre skillnad
mellan män och kvinnor
eftersom fler kvinnor
lever ensamma med barn.
Det handlar om jämställdhet.

Vi vill även att ensamma föräldrar
ska få 250 kronor mer i månaden
i bidrag.

Folkpartiet

Hej Karolina. Tack för ditt brev
och dina frågor.
Vi förstår att du har det mycket svårt.
Att ensam ta hand om tre barn
och få ekonomin att fungera är mycket tufft.

Utan att veta precis hur det är för dig
så tycker vi att du ska prata
med olika banker.
Kanske kan någon bank
hjälpa dig att bo kvar eller att
köpa en lägenhet i ett billigare område.

Folkpartiet och regeringen har flera gånger
höjt bidragen som familjer får.
Vi vill att familjer med bara en förälder
ska få ännu mer hjälp
så att alla barn och unga har det bra.

Centerpartiet

Bankerna har hårda krav på den
som ska låna pengar i dag.
Politikerna kan inte göra så mycket
för att ändra det.
Politiker måste tänka på vad
som är bäst för hela landet.
Då är det viktigt att människor inte
lånar för mycket pengar.
Då kan det bli ekonomisk kris.

Kommunerna ska se till att alla
har någonstans att bo.
I många kommuner byggs det inte
tillräckligt.
Det finns inte lägenheter att hyra.
Det är inte bra.
Vi vill att det ska bli lättare att bygga
och att fler företag ska bygga.
Då blir det större möjlighet att hitta
en lägenhet att hyra eller köpa.

Sverigedemokraterna

Det är mycket viktigt att vi
går tillbaka till det samhälle
där var och en kunde klara sig på sin lön.
Därför vill Sverigedemokraterna
till exempel sänka skatten
för den som arbetar.

De höga priserna på hus och lägenheter
beror på att det byggs för lite
samtidigt som allt för många människor
flyttar till vårt land.
Sverigedemokraterna vill att
kommunernas lägenheter ska vara till dem
som bor i kommunen.
De ska inte användas av invandrare
som nyligen flyttat hit.

Sverigedemokraterna är ett konservativt parti.
Det betyder att vi tycker
att familjen är viktig.
Det ska vara möjligt att ta hand om
sina barn på ett bra sätt.
Det måste gå att både arbeta och
ta hand om familjen.

Vänsterpartiet

Vi vill ge mer pengar till ensamma
föräldrar och göra det lättare
för dem att arbeta.
De familjerna ska få mellan 400 och 600
kronor mer i bidrag varje månad.
Föräldrar som är hemma med små barn
ska få 250 kronor extra per dag.

Det måste finnas förskolor
på kvällar och helger.
När barnen är sjuka ska det finnas
någon som kan ta hand om barnen
hemma hos dem.

Regeringen som varit sedan 2006
har sänkt många skatter.
Därför har bidragen till föräldrar,
arbetslösa och sjuka inte höjts
tillräckligt mycket.
Det måste ändras.

Kristdemokraterna

Hej Karolina.
Först vill jag säga att det är tråkigt
att du har det så jobbigt.
Det måste vara jobbigt att banken
säger nej till lån.

Det är inte politikerna som bestämmer
i fall bankerna ska ge lån.
Vi kan inte heller hjälpa
en särskild människa.

Mitt förslag är att du pratar
med banken igen.
Fråga om det hjälper
att söka bostadsbidrag.
Om det inte fungerar tycker jag
att du ska prata med en annan bank
och se om de kan hjälpa dig.

Skrivet av David Bruhn
på Kristdemokraterna.

Skicka en egen fråga


25 augusti 2014