Hur vill ni stoppa fusket med LSS?

Sverige

Hur vill ni stoppa fusket med LSS?

LSS är en lag som säger
att människor med
funktionsnedsättningar
ska få hjälp att leva så
som de vill leva.
De ska kunna göra
samma saker som alla andra.

Krister Ekberg skickade
en fråga till politikerna.
Han är orolig för att lagen
inte fungerar.
Kommunerna vill inte
ge den hjälp som det står
i lagen att de ska ge.

– Jag har hört att kommuner
och landsting betalar folk
för att hjälpa dem att fuska
med LSS.
Det är ett allvarligt problem!
Vad tänker ni om detta?

Sju av partierna i riksdagen
svarade på Kristers fråga.

Socialdemokraterna

Vi socialdemokrater tycker att
lagen LSS är viktig.
Hur mycket hjälp en person
har rätt till ska bestämmas
på samma sätt i hela landet.
Men om vi gör ändringar i LSS
ska vi prata med brukarnas
organisationer först.

LSS är en viktig lag
för många människor.
Alla förändringar i lagen
måste förberedas noggrant.

Moderaterna

Det är allvarligt att kommuner
och landsting försöker
slippa undan från LSS
och inte ger den hjälp
människor har rätt till.

I januari sa vi i regeringen
till Socialstyrelsen
att de ska undersöka
hur hjälpen till människor
med funktionsnedsättningar
fungerar.
Regeringen behöver veta det.
Socialstyrelsen ska vara klara
med sin undersökning
i februari 2015.

Miljöpartiet

Vi i Miljöpartiet var mycket arga
när vi såg tv-programmet som visade
det problem du pratar om.
Många av våra politiker
har krävt att få reda på
vilka företag det är som hjälper
kommunerna att fuska.

Vi väntar på en undersökning
som ska visa varför det har blivit
så svårt att få hjälp enligt LSS.
Om lagen behöver bli bättre
så ska vi ordna det.
Miljöpartiet tycker att LSS
är en väldigt viktig lag.

Vi tycker att det är bra att
olika organisationer
berättar för oss
vilka problem som finns.

Folkpartiet

Folkpartiet vill göra LSS
ännu bättre.
Det ska stå mer i lagen
om rätten att ha ett arbete,
att vara förälder och att
leva ett jämlikt liv.

Vi vill att fler personer med
funktionsnedsättningar ska ha
rätt till daglig sysselsättning.
Det är viktigt att alla företag
och kommuner
som jobbar med det
är lika bra.

Centerpartiet

LSS är en lag som handlar om
rättigheter.
Kommuner och landsting
får inte smita undan
från sitt ansvar.
Funktionsnedsättning ska inte
göra det svårt att utbilda sig,
arbeta, göra saker på fritiden
eller vara med och bestämma.

LSS ger personer med
funktionsnedsättningar möjlighet
att leva som andra.
Det är en viktig lag som vi
vill ha kvar och förbättra.
Vi vill inte att personens diagnos
ska styra LSS.
Det ska funktionsnedsättningen
göra.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna svarade inte.

Vänsterpartiet

Kommunerna måste tänka på
vad personen behöver
och inte på hur mycket det kostar.
Vi tycker också att
Försäkringskassan är för hårda
när de bestämmer vem
som ska få hjälp av en assistent.

Vi tycker inte att Försäkringskassan
använder lagen på rätt sätt
eller att Sverige följer
FNs kontrakt om rättigheter.
Eftersom en domstol bestämt
att Försäkringskassan gör rätt
så måste lagen om LSS
bli tydligare.

Tanken med LSS var att
människor ska få hjälp att leva
ett liv som andra.
Det måste bli så.

Kristdemokraterna

Det stämmer att vissa kommuner
försökt fuska med LSS.
Kommunerna har gjort det för att
inte behöva betala för hjälp
till personer som har rätt till det.

Vi tycker att det är dåligt.
Vi tycker att kommunerna ska
tänka på vad människor behöver
i stället för att försöka spara pengar.


21 augusti 2014