Sverige

Forskning om pengar får pris

Tre män som forskar
om pengar och ekonomi
får ett fint pris.

En av dem är David Card.
Han har bland annat forskat
om löner, invandring
och utbildning.
Och hur de sakerna gör skillnad
för pengar och ekonomi i ett land.

Två andra som får pris
är Joshua D Angrist
och Guido W Imbens.
De har undersökt olika sätt
för att mäta pengar och ekonomi.

De tre forskarna
har kommit fram till saker
som politiker kan använda
när de ska ta beslut.

Alla tre får priset
som ibland brukar kallas
för Nobelpriset i ekonomi.
Men det är inte rätt.
Egentligen heter det
Riksbankens ekonomipris
till Alfred Nobels minne.

8 SIDOR


11 oktober 2021