Världen

  • Nairobi

    En gepard. Foto: AP/TT

  • Malaria Prevention

    Myggor kan sprida sjukdomen malaria. Foto: AP/TT

Fler geparder i Indien

Under året 2023
kom det flera nyheter
om växter och djur i världen.

En av nyheterna
är att forskare har upptäckt
400 nya växter och djur.
De har upptäckt fiskar,
kräldjur och groddjur.

De har också hittat
en guldmullvad.
Forskarna trodde
att alla guldmullvadar
hade dött ut i världen.
Ingen hade sett en sådan på 80 år.
Men nu hittade forskare
en guldmullvad
på en strand i Sydafrika.

Nästan alla geparder
i världen finns i Afrika.
Men nu har en gepard
i Indien fått fyra ungar.
Det var viktigt.
Det betyder att geparderna
kan bli fler i Indien igen.

I Afrika finns det problem
med myggor som sprider
sjukdomen malaria.
Många barn blir sjuka i malaria.

Men nu har det kommit
ett nytt vaccin mot malaria.
Folk hoppas att det
ska hjälpa barnen.

8 SIDOR/TT


4 januari 2024

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

1 kommentar

  1. Anonym skriver:

    Jag heter Gunrit. Jag kom mer ifrån Indien.