Sverige

Sverige

Lägre skatt och dyrare bensin

Skatten blir lägre nästa år. Men bensinen blir dyrare. Det har socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet kommit överens om. I flera veckor har de pratat om hur statens pengar ska användas nästa år. I budgeten ska de berätta om hur staten ska få pengar och hur pengarna ska användas. I år har det varit ovanligt svårt […]
Läs mer

Två lokförare dog i olyckan

I fredags krockade ett tågmed en lastbil.Det hände utanför Kristianstad.Två människor dogoch 47 skadades. Tåget var på väg från Karlskronatill Kristianstad.En lastbil körde över spåretvid en järnvägsövergång.Den hann inte över spåret.Tåget krockade med lastbilenoch spårade ur. Två lokförare dog.Flera människor klämdesfast i tågvagnarna.Räddningsarbetare fick arbetahårt för att få loss dem.De 47 skadade människornakördes till sjukhusför […]
Läs mer

Marita Ulvskog blir partisekreterare

Marita Ulvskog har varitminister i den svenskaregeringen i tio år.Hon var civilminister i två åroch kulturminister i åtta år.Nu blir hon partisekreterarei det socialdemokratiska partiet. En partisekreterare pratarofta i radio och tidningaroch intervjuas av journalister.Partisekreteraren förklararpartiets politik och har kontaktmed partiets medlemmar ute i landet. Om det blir bråkeller problem i partiet fårofta partisekreteraren försökalösa […]
Läs mer

Direktörer borde jobba längre

Det är vanligt att chefer för företag går i pension innan de fyllt 60 år. Ofta får de behålla sin lön också. Samtidigt är det vanligt att direktörer pratar om att alla på företagen måste jobba tills de blir 65 år. Helst ska de jobba ännu längre. Det är bra för Sverige om folk jobbar […]
Läs mer

Glaset ska hedra Anna Lindhs minne

Anna Lindhs man Bo Holmberg vid minnesmärket i Stockholm. Foto: Jessica Gow/PrB

I dag, fredag, är det ett år sedan utrikesminister Anna Lindh blev mördad. Hon höggs ihjäl av Mijailo Mijailovic på varuhuset NK i Stockholm. Han är dömd till rättspsykiatrisk vård och kommer att sitta instängd i många år. Dagen före mordet höll Anna Lindh sitt sista politiska tal. Det var på Medborgarplatsen i Stockholm. På […]
Läs mer

Barns lungor får svåra skador av avgaser från bilar

Giftiga avgaser från bilar skadar barns lungor svårt. Skadorna på lungorna går inte bort. Barn som andas in mycket avgaser när de är små får sämre lungor när de är vuxna. Det visar en ny undersökning som har gjorts i USA. Forskarna undersökte lungorna hos 1700 tioåriga barn. Forskarna fortsatte att undersöka barnens lungor fram […]
Läs mer

Inga tåg mellan Oslo och Stockholm

I 133 år har man kunnat åkatåg mellan Stockholm och Osloi Norge.Om några månader är det slutmed det.Det norska tågbolaget NSBoch svenska SJ har bestämtatt tågen mellan Stockholmoch Oslo ska tas bort. Det är för få människor somåker på de tågen och tågbolagenförlorar pengar.Många människor väljer i stället att flyga mellan de båda städerna.Flyget har […]
Läs mer

Bosse Ringholm vill sänka skatten

Skatten på bensin, dieseloch el ska höjas nästa år. Det är i alla fall vad regeringen och miljöpartiet vill. För en familj med hus och bil kan det bli tusen kronor mer om året att betala.Många har protesterat mot det förslaget. Men regeringen vill också sänka en del skatter.Finansminister Bosse Ringholm vill sänka skatten på […]
Läs mer

Många klagar på planerna att höja bensinskatten

Det kan bli dyrare att köra bil nästa år. Regeringen och miljöpartiet är överens om att höja skatten på bensin med 25 öre per liter. Regeringens finansminister Bosse Ringholm har förut sagt att han inte vill höja skatten på bensin. Nu har han ändrat sig.Det är miljöpartiet som har fått regeringen att gå med påatt […]
Läs mer

Trollhättan kämpar för Saab-fabriken

Trollhättan är en bilstad.Där finns Saabs stora bilfabrik.Fler än sextusen människori Trollhättan jobbar för Saab.Ingen vet om de får behållasina jobb.Saab ägs av det amerikanska företaget GM.GM äger också Opel.Nu säger GMs chefer att de villta bort en stor bilfabrik i Europa.Saab och Opel ska byggas ien enda fabrik. Det finns två fabriker att välja […]
Läs mer

Sida 1653 av 1685