Hur ska skolorna bli bättre?

Sverige

Ska barnen lära sig alfabetet redan i förskolan? Lisbeth vill veta vad politikerna tycker. Foto: TT

Ska barnen lära sig alfabetet redan i förskolan? Lisbeth vill veta vad politikerna tycker. Foto: TT

Hur ska skolorna bli bättre?

Lisbeth skickade en fråga
till Alla Väljare.
Hon vill veta hur politikerna
tänker göra skolorna bättre.
Hon skriver så här:

– Många har sagt att Sveriges
elever är sämre på att läsa
och skriva än vad de var förr.
Så jag undrar vad politikerna
tänker göra för att barnen i Sverige
ska hamna på en bättre nivå.
Man kanske ska lära barnen
alfabetet redan på dagis?
Då kanske det blir enklare
när de börjar i ettan!

Så här svarade partierna
i Sveriges riksdag:

Socialdemokraterna

Vi har flera förslag för
en bättre skola.
Vi vill satsa minst två miljarder kronor
för mindre klasser på lågstadiet.
Vi vill anställa tusen fler
speciallärare i skolorna.

Alla elever på högstadiet
som inte klarar skolan
ska gå i skola fyra veckor
på sommaren.
Alla ska gå på gymnasiet.
Unga arbetslösa som inte klarat
gymnasiet ska få hjälp med det.
Vi behöver duktiga lärare
som bryr sig om eleverna.

Moderaterna

Regeringen har många förslag
för att skolorna ska bli bättre.
Bland annat satsar vi pengar på
mer undervisning i matematik
och i att läsa och skriva.

Det är väldigt viktigt för Sverige
att skolorna är bra i hela landet.

Miljöpartiet

Det viktigaste för att eleverna
ska lära sig mer i skolan
är att de får mer tid med
sina lärare.
Då måste vi ha fler som jobbar
i skolorna och ge lärarna
bättre villkor på jobbet.

Elever som behöver extra hjälp
måste få det mycket tidigare
än vad de får i dag.
Miljöpartiet vill att skolorna ska
få mer pengar från staten
för att klara detta.

Folkpartiet

Folkpartiet vill att alla barn
i förskolan ska få pröva på
att lära sig alfabetet, träna sig
i att läsa och så vidare.
De flesta barn ska ha börjat
lära sig läsa när de börjar skolan.

Vi vill att grundskolan ska vara
tio år.
Då får barnen ett extra år
för att lära sig läsa, skriva och räkna.

Skolan måste också ge mer hjälp
till dem som inte får hjälp hemma.
Det kan vara hjälp med läxor
och skola på sommaren.
Folkpartiet vill också att barnen
ska få betyg tidigare.

Centerpartiet

Vi tror att det viktigaste är
att eleverna tycker att det är roligt
och intressant att gå i skolan.
Därför behöver lärare och rektorer
mer utbildning så att de kan
göra sitt jobb på bästa sätt.
Lärarna ska utbildas i hur de kan
använda läsplattor, internet, datorer
och smartphones i skolan.

Eleverna ska vara i skolan mer tid.
Vi tror också att det är bra
med tio år i grundskolan.
Om en elev inte riktigt hänger med
tycker vi det är viktigt att den eleven
får hjälp tidigt.

Sverigedemokraterna

Mindre klasser, fler lärare
och fler speciallärare i skolan.
Staten ska ha ansvar för skolan
så att skolorna är lika i hela Sverige.
Skolornas hus och mat ska bli
bättre.
Eleverna ska gå i skolan tio år
i stället för nio år.

Vänsterpartiet

Vi vill att det ska finnas
fler lärare i skolorna så att
de har mer tid för varje barn.
Det är det viktigaste.

Många barn lär sig redan i dag
alfabetet i förskolan.
Det är lärarna i förskolan
som vet bäst hur mycket som är
lagom att lära sig innan man
börjar skolan.
Vi tycker att det behöver bli fler
som jobbar i förskolan så att
man kan hjälpa barnen
att utvecklas på ett bättre sätt.

Kristdemokraterna

Det är en bra idé att börja tidigt.
Så är det redan i dag eftersom
barnen i förskolan lär sig saker.
Vi vill att elever som behöver
extra hjälp ska få det tidigt.
Vi vill också att det ska vara
lugnare i klassrummen.
Föräldrarna och skolan ska
samarbeta mer.

Läs fler frågor och svar

Skicka en egen fråga till politikerna


9 juni 2014