Sverige

Ett tomt klassrum.

Många har slutat studera svenska under tiden med viruset corona. Foto: TT

Många har slutat läsa svenska

På SFI studerar vuxna
för att lära sig svenska.
Det är kommunerna i Sverige
som ordnar SFI.

Men många har slutat
sin utbildning på SFI
under tiden med viruset corona.
Fler slutade under förra året
jämfört med året innan.

Nästan hälften av alla
som började på SFI slutade
innan de var klara.

– De flesta som slutar
är personer som har kort utbildning
eller ingen utbildning
från sina hemländer.

Det säger Anna Castberg
som jobbar på myndigheten Skolverket.

Det kan bero på att det är
extra svårt för dem
att ha lektioner på dator.
Så har det varit nu
under tiden med corona.

SFI står för
Svenska för invandrare.

8 SIDOR/TT


14 juni 2021