Världen

FN oroas över förbud mot abort i USA

Nyligen har flera områden
i USA förbjudit gravida kvinnor
att göra abort.

En del områden har
kortat ner tiden för
hur länge kvinnor får göra abort.
I andra områden, som i Alabama,
har aborter förbjudits helt.
Bara om kvinnans liv
är hotat får hon göra abort.

Nu oroar sig Förenta Nationerna, FN,
över lagarna om abort.

– Det här minskar möjligheten
för kvinnor att få göra säkra aborter
med hjälp av läkare,
säger Ravina Shamdasani från FN.

Forskning har visat att
lagar och förbud mot abort
troligen inte minskar aborterna.
I stället tvingas kvinnor att göra aborter
i hemlighet. Då kan aborten bli
livsfarlig för kvinnorna.

Det är inte säkert att de
nya lagarna blir verklighet.
Högsta domstolen i USA har tidigare
bestämt att alla kvinnor i USA
har rätt att göra abort.

8 SIDOR/TT


22 maj 2019

Fler liknande artiklar