Världen

Massor av jordhögar syns på rad. Under dem ligger människor begravda.

Här ligger människor som dött med corona i Brasilien begravda. Foto: AP/TT

Över fem miljoner döda

Nu har över fem miljoner människor
i världen dött efter
att de har blivit smittade
av viruset corona.

Krisen med viruset har inte bara
varit svår för fattiga länder.
Utan också rika länder med bra sjukvård
har haft en svår kamp.

Väldigt många av de som har dött bor
i till exempel USA, länderna i EU,
Storbritannien och Brasilien.

Sjukdomen covid-19 som vi får
av viruset corona är nu en av
de vanligaste orsakerna
till varför människor dör.

Troligen är det dessutom
ännu fler som har dött med viruset.
Många fattiga länder har problem
med att testa alla som är sjuka och dör.

Just nu är det Ryssland
och östra Europa som har det
svårast med viruset.
Många bli smittade där fortfarande.

8 SIDOR/TT


1 november 2021