Världen

Irakierna får mer makt i sitt land

Förenta Nationerna, FN, har bestämt hur Irak ska styrasde närmaste åren.Irakierna får om tre veckorbestämma själva översin politik och sina soldater. Det bestämde på tisdagen de femton länder som är medi FNs säkerhetsråd.Säkerhetsrådet är ett avFNs mäktigaste grupper. Irak fick för en vecka sedanen egen regering, en premärministeroch en president.Den sista juni lämnar USAöver […]

Läs mer

Rwandas förre ledare dömd

Pasteur Bizimungo varpresident i landet Rwandai sex år, mellan 1994 och 2000.Han blev ledare efter etthemst krig i det afrikanska landet.Folkgrupperna hutuer och tutsierstred mot varandra.Fler än en miljon människor dog.De flesta av dem var tutsier somblev mördade av hutu-soldater. Nu har Pasteur Bizimungo blivit dömd av en domstoli huvudstaden Kigali.Han döms till femton […]

Läs mer

Ronald Reagan är död

Ronald Reagan var presidenti USA i åtta år.Han var president mellanåren 1981 och 1989.I helgen dog Reagan, 93 år gammal. Ronald Reagan börjadesom film-skådespelare.Sedan blev han politiker.Han var guvernör iKalifornien i nästan tio år. Reagan var känd som en mycket konservativ politiker.Han ville att USA skulle fortsättavara en super-makt och behålla sin gamla politik.Som […]

Läs mer

Politikerna firade freden i Europa

På söndagen var det sextio år sedanD-dagen i Europa.D-dagen är en mycket viktig dagi Europas historia.Det var den dagen som gjordeatt andra världskriget tog slut.Det var då brittiska och amerikanskasoldater steg i land i Frankrike.Soldater från flera andra västländer var också med De amerikanska och brittiskasoldaterna lyckades så småningombesegra Tysklands nazistiska soldater.Freden kom året […]

Läs mer

Svenska soldater tvingas stanna i Kongo-Kinshasa

En grupp svenska FN-soldatersitter fast på en flygplats i landet Kongo-Kinshasa.Nästan etthundra svenskarfinns på flygplatseni Bukavu. De ska åka hem till Sverigemen just nu är detför farligt att åka. I många stora städeri Kongo-Kinshasa är detstrider och bråk.Folket är missnöjt medFörenta Nationernas freds-soldater.Soldaterna ska hindra attdet blir strider mellanolika folkgrupper ochgerillagrupper. Folket i landet […]

Läs mer

Hög polischef i USA tvingas sluta

Chefen för den amerikanskahemliga polisen, CIA,slutar sitt jobb.CIA-chefen George Tenetsäger att han har valtatt sluta själv.De flesta tror att hanblir avskedad. CIA har fått mycket kritik.CIAs visste att det fannsplaner på en stor terroristattackmot USA hösten 2001.Ändå lyckades terroristeranfalla New York ochdöda tusentals amerikaner. CIA har också misslyckats medatt hitta farliga ochförbjudna vapen i […]

Läs mer

Väderkatastrofer har blivit vanligare

Översvämningar och stormar har blivit vanligare i Europa. Väder-katastroferna händer allt oftare. Det visar en ny undersökning. Det är Europeiska Unionens miljöbyrå, EEA, som har gjort undersökningen. Att ovädren är vanligare beror på alla utsläpp i luften från fabriker och bilar.Utsläppen gör att vädret blir varmare och varmare och därför blir det fler oväder. […]

Läs mer

300 tusen barnsoldater i världen

Trehundra tusen barn i världentvingas vara soldater. Det skriver FNs barnfond UNICEF i en rapport. Varje år blir barnsoldaterna fler. Barnen kan ha många olika uppgifteri kriget. De får bland annat jobba som soldater, bärare och kockar. Några blir tvingade att ha sexmed vuxna soldater.Det händer att barn blir kidnappadeoch sedan tvingade att vara […]

Läs mer

Irak har fått en president

I helgen blev det klartatt Irak får enegen regering ochen egen premiärminister.Om en månad ska den irakiskaregeringen ta över maktenfrån amerikanerna. På tisdagen fick Irak ocksåen egen president.Han heter Ghazi Yawar och tillhören mycket mäktig familj i landet.Han är sunnimuslim.Premiärministern Iyad Alawi är shiamuslim.Shiamuslimerna och sunnimuslimernahar olika åsikter om religionen islam.Ibland har de båda […]

Läs mer

Bomb i Pakistan dödade 16 människor

På måndagen exploderadeen bomb i Pakistan.Det hände i landets största stad,Karachi.Bomben exploderade i en moské,en muslimsk kyrkobyggnad.Minst sexton människor dödades och fyrtio skadades. Polisen tror att bomben har lagts dit av sunnimuslimer.I Pakistan har sunnimuslimeroch shiamuslimer längestridit mot varandra.De senaste femton åren harfyratusen människor döttav attentat och strider. Shiamuslimerna och sunnimuslimernahar olika åsikter omhur […]

Läs mer

Sida 816 av 863