Sverige

Svenska kraftnäts kontor.

Svenska kraftnäts kontor. Foto: S Stjernkvist/TT

Myndighet slarvade med säkerheten

Det är mycket viktigt att
det finns el i hela landet.
Myndigheten Svenska kraftnät
sköter de stora ledningarna för el.
Om de inte fungerar
blir det stora problem.

Därför är det noga
vilka som arbetar på myndigheten.
Mycket är hemligt
för att ingen ska kunna
skada elledningarna.

Men nu har Svenska kraftnät
slarvat med säkerheten.
Det berättar tidningen
Dagens Nyheter.

Myndigheten har låtit experter i USA
sköta datorerna
som ser till att elen fungerar.
De har inte kontrollerat vilka
det är som fått använda datorerna.
Det säger lagen att de måste göra.

Poliserna ska undersöka
alla som använder dem.
Det är viktigt för att terrorister
inte ska kunna stoppa elen i Sverige.
Det tog över ett år innan
myndigheten började kontrollera
vilka som arbetade med datorerna.

Myndigheten chefer erkänner
att det har blivit fel.


1 februari 2019

Fler liknande artiklar