Sverige

Vattnet i Värnamo fortsätter att stiga

Räddningstjänsten i Värnamoi Småland kämpar mot vattnet.På måndagseftermiddagenrasade en väg nära en damm.Vattnet forsade mot centrum. Det fanns risk att hela dammenskulle gå sönder. Räddningstjänstenjobbade hela natten med attdämma upp dammenmed sandsäckar. Nu trorräddningstjänsten att faran är över.Dammen håller. Under natten steg vattneten halv meter och det fortsätteratt stiga. Men flera vägar i Smålandär […]

Läs mer

Stora översvämningar i Småland

Regnet har vräkt ner i flera dagar i södra Sverige.Bäckar, åar och sjöar har svämmat över. I Småland är det allra värst. Vattnet har förstört många vägar och stoppat trafiken. Minst fyrtio vägar har blivit översvämmade och tolv vägar fick stängas helt på söndagen.SJs tåg blev också försenade på grund av översvämningarna. Många människor […]

Läs mer

Många är sjukskrivna i onödan

Varannan person som ärlångtids-sjukskriven skullekunna börja jobba igen om personen fick andra uppgifter på arbetet. Fler skulle också kunna kommatillbaka till arbetet snabbareom det var kortare köer i sjukvården. Det skriverorganisationen Svenskt näringsliv på tidningen Dagens Nyheters debattsida. Svenskt näringsliv har gjort en undersökning bland läkare och bland kvinnor som är sjukskrivna. Läkarna säger […]

Läs mer

Kuba-svensken fri efter två år

I går, torsdag, landade25-åriga Mehdi Ghezali påflygplatsen utanför Stockholm. Hemma i Sverige är Mehdi Ghezali frioch han är inte anklagad för något brott längre. I två och ett halvt århar Mehdi varit fångei det amerikanskafängelset Guantanamoi Kuba. Mehdi var en av defångar som amerikanernagrep i kriget i Afghanistan.Amerikanerna har sagt att fångarna är misstänkta […]

Läs mer

Mijailovic kan vara fri om några år

Hovrätten dömdeMijailo Mijailovic till vårdi stället för livstids fängelse.Det betyder att Mijailovic kanvara en fri man redan omett par år. Tingsrätten dömdeMijailovic till livstids fängelseför mordet på utrikesministerAnna Lindh.Då tyckte experter att hanvar psykiskt sjuk, men inteså sjuk att han skulle slippafängelse. En annanexpert på psykiska sjukdomargjorde en ny undersökningav Miljailovic. Han säger attMijailovic […]

Läs mer

Mijailovic dömd till vård

Mijailo Mijailovic varpsykiskt sjuk när handödade utrikesministerAnna Lindh den 10 septemberförra året. Det säger hovrättensom dömer Mijailovic tillvård i stället för fängelse. I tingsrätten dömdesMijailovic till livstids fängelse.Då tyckte experter att hanvar psykiskt sjuk, men inteså sjuk att han skulle slippafängelse. Mijailovic och hans advokatPeter Althin överklagadedomen till hovrätten. En annanexpert på psykiska sjukdomargjorde […]

Läs mer

Många boreliatest visar fel

Tusentals svenskar smittasvarje år av borelia. Sjukdomen sprids från fästingar.Den som har fått ett fästingbettska se efter om det bliren röd ring runt bettet. Då är risken stor att man har fått borelia-smittan. Men borelia syns inte alltid. Det är bara hälften av allasmittade som får en rödring på huden.Syns ingen ring måsteläkarna lita […]

Läs mer

Kritik mot förslag om pensioner

Finansminister BosseRingholm vill att folkska vänta med attbli pensionärer och jobbaså länge som möjligt.En idé är att göra detsvårare för folk attspara till sin pension. Nu får alla som sparari en pensionsförsäkringbetala lite mindre i skatt.Det är det som finansministernvill ändra på.Han tänker så här:Om folk inte får göra avdragpå skatten för pensionsförsäkringenär det […]

Läs mer

Sommaren fick en kall start

Du som tycker att sommarenhar fått en ovanligt dålig start har helt rätt. Så här kallt har det inte variti början av sommaren sedan år 1928. Det säger SMHIs väderexperter. Varken våren, försommaren eller början av juli har varit varm. Bara i norra Sverige blev det några varma dagar i början av maj. Den […]

Läs mer

Stockholm försökte muta för att få OS

För sju år sedan tävlade flera städer i världen om vem som skulle få ordna OS i år, 2004. Stockholm var enav städerna. Men det var fusk medi Stockholms försökatt få OS. De som jobbade för att få OS till Stockholmgav bort pengar i mutortill den jury som skullevälja OS-stad. Det skriver tidningen Dagens […]

Läs mer

Sida 1171 av 1196