Sverige

Många fåglar har dött på Gotska Sandön

Fåglarna ligger döda på stränderna på Gotska Sandön. Flera hundra ejder-fåglar har blivit sjuka och dött de senaste dagarna. I Blekinge är det nästan likadant.Måsar, trutar och änder dör. Ingen vet vad det är som har gjort fåglarna sjuka. Det kan vara ett virus, miljögifter eller brist på vitamin,gissar forskarna.Men ingen vet. Forskarna vill […]

Läs mer

Valet till EU-parlamentet är på söndag

Söndagen den 13 juniska de svenska väljarna rösta.De ska rösta på de svenskapolitiker som ska varamed i Europeiska Unionens riksdag,Europa-parlamentet. Många svenska partier ärmed i valet.De största är riksdagspartiernamoderaterna, folkpartiet, socialdemokraternacenterpartiet, kristdemokraterna, vänsterpartietoch miljöpartiet. Ett helt nytt parti har detpratats ganska mycket om.Partiet junilistan har skapats baraför det här valet. Partierna har bestämt vilka […]

Läs mer

Experter säger att Mijailovic är psykiskt sjuk

Mijailo Mijailovic dömdes till livstids fängelse för mordet på utrikesminister Anna Lindh.De experter som undersökte Mijailovic under rättegångensade att han var psykiskt frisk när han mördade Anna Lindh.Därför kunde han dömas till fängelse. Nu har andra experter undersökt Mijailovic.De säger precis tvärtom.Socialstyrelsens rättsliga råd säger att Mijailovic var allvarligt psykiskt sjuk när han dödade […]

Läs mer

Dyr mat i Sverige

Svensk mat är dyr jämfört med de flesta länder i Europa. I genomsnitt är matpriserna i Sverige 24 procent högre än i de andra EU-länderna. Bara Irland och Danmarkhar dyrare mat. Konkurrensverket säger att det behövs fler nya livsmedels-kedjorför att priserna ska blir lägre. Maten är Sverige är dyr även utan den skatt vi […]

Läs mer

Ännu ett försvunnet flygplan har hittats

Förra året hittades ettsvenskt militärflygplani Östersjön. Planet var av typen DC3.Det blev nedskjutet av sovjetiskamilitärer och alla svenskar ombordpå planet dog.De svenska militärcheferna harbestämt att flygplanet ska tasupp från havets botten. Nu har ännu ett försvunnetflygplan hittats.Det är av typen Catalina.Catalinan sköts också nedav sovjetiska militärer.Flygplanet var ute och letadeefter det försvunna DC3-planet.Då bestämde […]

Läs mer

Två pojkar dödades av tåget

Två tioåriga pojkarskulle gå över tågspåret.De väntade tills ett tåg hadekört förbi. Då gick de under tågbommenoch över spåret.De såg inte att ett annat tågkom i hög fart. Tåget körde på pojkarnasom senare dog på sjukhuset.Den hemska olyckan händevid tåglinjen Roslagsbananutanför Stockholm.Tågföraren såg pojkarnaoch bromsade hårt menlyckades inte stanna tåget i tid.

Läs mer

Bråk på nationaldagen

På söndagen firade mångasvenskar nationaldagen.På Skansen i Stockholmvar det stor fest.Kungen och drottningen vardär och många artister uppträdde.Även på andra ställen i landetfirades nationaldagen. I Stockholm blev det bråk.Flera ungdomsgrupper med olika politiska åsikterslogs med varandra. Lite fler än etthundra ungdomar greps av polisen.De allra flesta av demvar högerextremister.De kastade gatstenar, flaskoroch rökgranater.De hade […]

Läs mer

Kvinnan skyller på pastorn

Knutbyrättegångenhar fortsatt den här veckan.En ung kvinna har erkäntatt hon sköt ihjäl en kvinnaoch skadade en man.Det hände i vintras iKnutby utanför Uppsala.Den mördade kvinnans manmisstänks ha planerat mordet.Han misstänks också ha mördat sin första hustru. Den misstänka mannen var pastor i en fri-religiös församling. Han har sagt att en mäktig kvinna i församlingen […]

Läs mer

Persson måste vila efter höft-operation

Den som har settstatsminister Göran Persson den senaste tiden har sett en haltande statsminister. Persson har haft ont i en dålig höft. Han har berättat att höften måste opereras, men han har inte velat säganär. I torsdags var det slut på väntan. Göran Persson valdeatt låta operera sig på Södersjukhuset i Stockholm. Operationen gick […]

Läs mer

Skyskrapan i Malmö blir hyreshus

Om ett år ska höghuset Turning Torso i Malmö vara färdigt. Torso ska bli Sverigeshögsta hus med bostäder. Men lägenheterna är så dyraatt bara tio familjer har velat köpa dem. Nu tvingas bostadsföretagetHSB att göra huset till ett hyreshus. HSB kommer att förlora flera hundra miljoner kronornär lägenheterna måstehyras ut i stället för att […]

Läs mer

Sida 1176 av 1197