Sverige

Anna Lindhs mördare vill inte säga någonting

Den 10 september förra åretdödades utrikesministerAnna Lindh. Efter ett par veckorgrep polisen Mijailo Mijailovic.Han sade länge att det intevar han som högg Anna Lindhmed kniv. Men till sluterkände han. I våras dömde Stockholmstingsrätt Mijailo Mijailovictill livstids fängelse. Den här veckan är deten ny rättegång mot Mijailovici hovrätten. Rätten ska bestämmaom Mijalovic är psykiskt sjukeller […]

Läs mer

53-årig man häktad för mordet på Helén Nilsson

För 15 år sedan försvann10-åriga Helén Nilssonfrån Hörby i Skåne.Efter sex dagar hittadeshon mördad i en plastsäcki skogen. Polisen har hela tidenförsökt ta reda på vemsom mördade Helén Nilsson.Nu har polisen häktaten 53-årig man.De är säkra på att mannenär mördaren.Mannen har lämnat ett blodprov.Experter har undersökthans blod. Preskriptions-tiden för mordär 25 år. Mördaren klarar […]

Läs mer

Bråkigt firande på midsommarafton

På midsommaraftonär det många fester runt om i Sverige.I år blev det som vanligtbråk och fylleri på mångaställen i landet.I Dalarna blev en man skuren med en kniv i benet. I Halland togs fyrtio personerav polisen för att devar för fulla.26 personer blev misshandlade.På Öland misshandlades 20 personeroch 35 togs av polisen för fylleri.Två […]

Läs mer

Ringholm reste dyrt från fotbolls-EM

Finansminister Bosse Ringholmhar mycket att göra.I förra veckan åkte han tillPortugal. Han skulle träffaPortugals finansministeroch vara med på ett möte.Sedan skulle han snabbttillbaka till Stockholmför att vara med påfackförbundet LOs möte. Men Bosse Ringholmälskar fotboll.Han ville inte missa matchenmellan Sverige och Italieni EM. Han stannade kvari Portugal en extra dag. Sedan blev det så […]

Läs mer

Ingen tidning på midsommarafton

På fredagen är det midsommaraftoni Sverige.8 SIDORs redaktion tar ledigt.Därför blir det ingen tidningpå internet den dagen.Nästa web-tidning på 8 SIDORshemsida kommer på måndag,den 28 juni.Vi önskar alla läsare enriktigt trevlig midsommarhelg. Väderexperterna säger att det kommer att bli ganska svalti landet på midsommaren.Det finns också risk för regnpå många ställen i Sverige.

Läs mer

Homosexuella behandlas illa av socialtjänsten

Homosexuella personerblir ofta dåligt behandladenär de söker hjälp hos socialtjänsten.Personal har fördomar motkvinnor som älskar kvinnoreller en man som bor tillsammansmed en annan man.Många homosexuella säger attpersonalen på socialen ger demelaka kommentarer.Ibland får de inte den hjälpde behöver. Det är Socialstyrelsensom har undersökt hurhomosexuella personer blirbehandlade i socialtjänsten.En kvinna som sökte socialbidragberättar att socialsekreterarenfrågade […]

Läs mer

Sjöfåglarna dör av hunger

De senaste veckorna harflera hundra sjöfåglardött vid Gotska Sandön.Ungefär femhundra ejdrarhar dött.Många människor är oroliga.Har fåglarna dött av gifteri naturen eller av någon sjukdom? Några av de dödat fåglarnahar undersökts av experter.De säger att ejdrarna dogav hunger.Det är så många fåglar påGotska Sandön nu att maten inte räcker. Experterna fortsätter attundersöka vad fåglarna dör […]

Läs mer

Författaren Sara Lidman är död

En av Sveriges mest kändaförfattare dog på torsdagen.Sara Lidman skrev böckeri mer än femtio år.Hon blev 80 år gammal. Sara Lidman är en av våramest älskade författare.Hon skrev ofta platsen därhon bodde och människornai hennes hemby.Hon var född i Missenträski norra Västerbotten.För trettio år sedan flyttade hon tillbaka till Missenträskoch fortsatte att skriva ommänniskor […]

Läs mer

Pojkarna var inte skyldiga till att planera mord

Två pojkar i Malmö varmisstänkta för att ha planerat mord.Polisen hittade papper somvisade att pojkarna ville dödalärare och elever på en skola. Tingsrätten i Malmö bestämdei går att pojkarna var oskyldigatill det brottet.Domstolen tror inte att pojkarnapå allvar tänkte döda andra människor. Ändå blev pojkarna dömda av domstolen.En av pojkarna dömdes till fängelse i […]

Läs mer

Väljarna ändrade partiernas ordning

På onsdagen blev det klart att socialdemokraten Anna Hedh är vald till EUs riksdag, Europaparlamentet. Hon borde inte haft någon chans att bli vald. Anna Hedh stod långt ner på socialdemokraternas valsedel. Men väljarna tyckte annorlunda. Många kryssade för henne på sina valsedlar till EU-valet. Anna Hedh blev vald. Hon tror själv att det […]

Läs mer

Sida 1184 av 1207