Sverige

Kuba-svensken fri efter två år

I går, torsdag, landade25-åriga Mehdi Ghezali påflygplatsen utanför Stockholm. Hemma i Sverige är Mehdi Ghezali frioch han är inte anklagad för något brott längre. I två och ett halvt århar Mehdi varit fångei det amerikanskafängelset Guantanamoi Kuba. Mehdi var en av defångar som amerikanernagrep i kriget i Afghanistan.Amerikanerna har sagt att fångarna är misstänkta […]

Läs mer

Mijailovic kan vara fri om några år

Hovrätten dömdeMijailo Mijailovic till vårdi stället för livstids fängelse.Det betyder att Mijailovic kanvara en fri man redan omett par år. Tingsrätten dömdeMijailovic till livstids fängelseför mordet på utrikesministerAnna Lindh.Då tyckte experter att hanvar psykiskt sjuk, men inteså sjuk att han skulle slippafängelse. En annanexpert på psykiska sjukdomargjorde en ny undersökningav Miljailovic. Han säger attMijailovic […]

Läs mer

Mijailovic dömd till vård

Mijailo Mijailovic varpsykiskt sjuk när handödade utrikesministerAnna Lindh den 10 septemberförra året. Det säger hovrättensom dömer Mijailovic tillvård i stället för fängelse. I tingsrätten dömdesMijailovic till livstids fängelse.Då tyckte experter att hanvar psykiskt sjuk, men inteså sjuk att han skulle slippafängelse. Mijailovic och hans advokatPeter Althin överklagadedomen till hovrätten. En annanexpert på psykiska sjukdomargjorde […]

Läs mer

Många boreliatest visar fel

Tusentals svenskar smittasvarje år av borelia. Sjukdomen sprids från fästingar.Den som har fått ett fästingbettska se efter om det bliren röd ring runt bettet. Då är risken stor att man har fått borelia-smittan. Men borelia syns inte alltid. Det är bara hälften av allasmittade som får en rödring på huden.Syns ingen ring måsteläkarna lita […]

Läs mer

Kritik mot förslag om pensioner

Finansminister BosseRingholm vill att folkska vänta med attbli pensionärer och jobbaså länge som möjligt.En idé är att göra detsvårare för folk attspara till sin pension. Nu får alla som sparari en pensionsförsäkringbetala lite mindre i skatt.Det är det som finansministernvill ändra på.Han tänker så här:Om folk inte får göra avdragpå skatten för pensionsförsäkringenär det […]

Läs mer

Sommaren fick en kall start

Du som tycker att sommarenhar fått en ovanligt dålig start har helt rätt. Så här kallt har det inte variti början av sommaren sedan år 1928. Det säger SMHIs väderexperter. Varken våren, försommaren eller början av juli har varit varm. Bara i norra Sverige blev det några varma dagar i början av maj. Den […]

Läs mer

Stockholm försökte muta för att få OS

För sju år sedan tävlade flera städer i världen om vem som skulle få ordna OS i år, 2004. Stockholm var enav städerna. Men det var fusk medi Stockholms försökatt få OS. De som jobbade för att få OS till Stockholmgav bort pengar i mutortill den jury som skullevälja OS-stad. Det skriver tidningen Dagens […]

Läs mer

Militären dödade 100 ton sill

Militären i Karlskronai Blekinge hade övning.De smällde sjunkbomberi havet. Problemet varatt det just då fannsovanligt mycket sill i havet.Sillen hade samlatsför att para sig.Minst 100 ton sill dödadesav bomberna. Ett ton ärtusen kilo. Nu har militären anmältsig själv. De har kanskebrutit mot miljölagen. Fiskare i Blekinge ärkritiska mot militären.De tycker att det var dumtatt […]

Läs mer

Dubbelt så många anmäler diskriminering

För ett år sedan kom en ny lag om etnisk diskriminering. Lagen säger att det är förbjudet att behandla människorsämre för att de kommerfrån ett annat land. Sedan lagen kom har dubbeltså många anmält att de blivitdiskriminerade på restauranger.Ändå tror DO, Diskriminerings-ombudsmannen,att de flesta brotten aldrigblir anmälda. En undersökning visar att nästan var fjärde […]

Läs mer

Persson tror att USA släpper den svenske fången

Svensken Mehdi Ghezali är USAs fånge i militärlägret Guantanamo på Kuba. Han har suttit fånge i lägret i mer än två år. Han greps när USA krigade mot talibanerna i Afghanistan. USA säger att svensken är misstänkt terrorist. Men han har inte blivit åtalad för något brott. Den svenska regeringen har flera gånger bett […]

Läs mer

Sida 1190 av 1215