Världen

Experterna hittade inga förbjudna vapen

USAs experter har letatefter förbjudna vapen i Iraki många månader.Chefen för vapenexperternaheter David Kay.Nu säger han att USA intehar hittat några förbjudna vapeni Irak. Experterna har bara hittat bevis för attIrak försökte skaffa förbjudna vapen. USA och Storbritannien startadekrig mot Irak i våras.Amerikanska och brittiska ledare sadeatt Iraks ledare måste störtas.Det fanns farliga och […]

Läs mer

Tony Blair vill fortsätta som Storbritanniens ledare

Storbritanniens ledare Tony Blairhöll på tisdagen ett mycket viktigt tal.Han berättade att han vill fortsättavara landets ledare. Tony Blair har varit premiärministeri Storbritannien i mer än sex år.Han var länge en mycket populär ledare.I år har många människor i Storbritannienblivit besvikna på honom.Tony Blair bestämde att Storbritannienskulle anfalla Irak. Iraks ledare hade farliga vapen […]

Läs mer

Ryssland vägrar skriva på miljö-avtalet

På ett miljömöte år 1997 bestämde världens länder att de måste minska utsläppen avskadliga ämnen i luft och vatten.De skadliga ämnena ändrar vårt klimat.Varma och torra områden på jorden blir ännu varmare och torrare.Det blir också fler stormar och översvämningar. Mötet hölls i Kyoto i Japan.Men alla länder var inte med på att minska […]

Läs mer

Elen försvann i Italien

Mitt på natten till söndagen blevdet helt mörkt i Italien.Det blev strömavbrott.Hela landet blev utan el-ström.Utan ström fungerar inte trafikljusen på vägarna. Det är svårt att laga mat utan ström.Spisar och ugnar fungerade inte.I storstäderna blev det kaos när människor skulle åka hem. Många människor fick sova i tunnelbanan.De kunde inte komma hem när […]

Läs mer

Amina Lawal slipper döds-straff

Världens protester hjälpte. 31-åriga Amina Lawal får leva.Hon ska inte stenas till döds.Domstolen i Nigeria ändrade sig i förra veckan ochfriade Amina Lawal. Amina Lawal dömdes till döden för mer än ett år sedan.En domstol bestämdeatt hon skulle stenas till döds.Amina Lawal skulle grävas ner i marken till midjan. Sedan skulle folk kasta sten […]

Läs mer

Microsoft stänger chatt-rum på MSN

Datorföretaget Microsoft stängersina chatt-rum på internet-sidanMSN.Chatt-rummen är mötesplatserpå internet där flera personersom inte känner varandra kan skriva till varandra samtidigt. Microsoft säger att det är för mångapedofiler som använder chatt-rummen.De personer som använder chatten får också ofta porr-reklam och annan skräp-post till sin dator.I 28 länder i Europa, Mellanöstern,Afrika och Sydamerikaska Microsoft stänga alla […]

Läs mer

USA vill ha hjälp att bygga upp Irak

Förenta Nationerna, FN, hade på tisdagen ett stort möte.Politiker från FNs tvåhundramedlemsländer pratade om hurlandet Irak ska byggas upp igen.Just nu har USA makten i Irak. USAs president George Bush sadevid mötet att USA måste få hjälpmed att bygga upp Irak.FN bör hjälpa till att ge Irak nyalagar och ordna fria val.Bush sade också […]

Läs mer

Alfredo Astiz stannar i Argentina.

En fransk domstol dömdeargentinaren Alfredo Astiz för mord.Domstolen sade att Astizhade mördat två franska kvinnor.Han dömdes för sex år sedan.Ändå har Astiz inte fått något straff.Han bor i Argentina och vägraratt åka till Frankrike.En domare i Argentina bestämde i lördagsatt Astiz får stanna kvar i sitt land.Han ska inte skickas till Frankrike. Alfredo Astiz […]

Läs mer

Ja till EU i Lettland

I helgen röstade två av treletter ja till Europeiska Unionen, EU. Lettland var det sista av nioländer som röstat ja i år. Många letter tror att Lettland kan skydda sig bättre från Ryssland om Lettland är med i EU.De som röstade nejtror att allt kommer att blidyrare i EU. I Lettland bor det många […]

Läs mer

Folk tvingas fly undan ovädret i USA

En mycket kraftig storm har dragit in över USA.Piskande regn och våldsamt hårda vindar drog på torsdagen in över östra USA. Vindarna blåser omkull träd och river ner el-ledningar.Tak blåser av från husen.Broar och vägar har blivit förstörda. Minst nio människor i USA har dödats av ovädret.Flera hundra tusen människor har blivit tvungna att […]

Läs mer

Sida 832 av 857