Kultur

EU tvingar tv-bolag att visa europeisk film

Europeiska Unionens
riksdag har röstat ja
till en ny lag för tv-bolag.
Lagen gäller både tv-kanaler
och företag som Netflix
och HBO som visar tv.
Minst 30 procent av
alla filmer och tv-program
som de visar ska vara
gjorda i Europa.

Det ska också bli svårare
att visa reklam för barn
och barn ska skyddas från
vissa våldsamma tv-program.

Tv-bolagen måste också
göra det lättare för personer
med funktionsnedsättningar
att se på tv.

Flera svenska politiker i EU
tycker att lagen är för hård
mot tv-bolagen.
De tycker inte att politiker
ska bestämma vilka program
folk ska se i tv.
De hade också velat ha
hårdare regler mot
reklam för alkohol.
Men så blir det inte.

Lagen ska börja gälla
i december.

8 SIDOR/TT


3 oktober 2018

Fler liknande artiklar

Den här artikeln går inte att kommentera.

Det här är en gammal artikel. Därför går det inte att skriva några kommentarer.