Världen

Shia-ledaren jagas av USAs soldater

Hela helgen var mycketvåldsam i Irak.Grupper med shia-araber anföllutländska soldater, bådeamerikanska, spanska och italienska.Fler än femtio människor dog,både irakier och utländska soldater. Shia-araberna är en stor folkgrupp.När Saddam Hussein var Iraks ledareblev ofta shia-araberna illa behandlade.Saddam Hussein själv var sunni-arab.Nu vill shia-araberna ha mermakt i samhället.De vägrar att lyda de utländskasoldaterna och USAs politikersom […]

Läs mer

Norska polisen jagar rånare

På måndagsmorgonenrånades en bank i den norska stadenStavanger,När de fyra rånarna lämnadebanken började de skjuta.De spred ut tårgas och skötett stort antal skott.En polis dog av rånarnasskott. Nu jagar den norska polisende fyra rånarna överhela landet. Två män har gripits.De är misstänkta för att hagivit rånarna bilar somanvändes när de flyddefrån rånet. Polisens utredare […]

Läs mer

Misstänkta terrorister sprängde sig själva i luften

Polisen i Spanien skulle gripa fyra misstänkta terroristersom gömde sig i en lägenhet.När polisen försökte ta sig in i lägenheten sprängde de fyra männen en bomb. De fyra männen och en polisman dödades. Elva poliser skadades svårt. Alla männen i lägenheten var misstänkta för bombsprängningarnai Madrid. En av dem är en känd terrorist som […]

Läs mer

Trettio människor dog i Irak

Fler än trettio människordog i Irak i helgen.Sju amerikanska soldaterdödades i huvudstaden Bagdad.De anfölls av irakiskagerillagrupper. I staden Najaf dog fler än30 människor.En stor folkmassa demonstrerademot de utländska soldater somfinns i staden.De kastade sten mot engrupp spanska soldater.Soldaterna började skjutaoch tjugo demonstranter dog.Två utländska soldaterdödades också. Många är rädda att bråkenmellan irakierna och de […]

Läs mer

Amerikaner chockades av bilder från Irak

I onsdags dödadesfyra amerikaner i Irak.Det var fyra säkerhetsvaktersom åkte genom staden Falluja.En grupp män med vapenanföll vakterna och dödade dem.Sedan släpades amerikanernasdöda kroppar genom staden.Kropparna hängdes uppi en bropelare. Bilder på de dödaamerikanerna har visatsi USA. Många är chockade,ledsna och arga över bilderna.USAs regering säger attden inte ändrar sin politiki Irak. De som […]

Läs mer

Ryska politiker vill förbjuda demonstrationer

Snart kan det bli förbjudetför ryssar att demonstrera.Duman, det ryska parlamentet, har röstat ja till ett nytt lagförslag. Lagen säger att det blir förbjudetatt demonstrera utanför en mängd olika byggnaderi städerna. Bland annat skolor,sjukhus och hus som hör till någon myndighet. Människor ska inte heller få demonstrera nära vägar. Med den nya lagen kommer […]

Läs mer

Flera människor dödades i Irak

På onsdagen dödadesnio människor i Irak.Fem amerikanska soldaterdödades nära huvudstaden Bagdad.De blev dödade av en bomb. I staden Falluja dödadesfyra personer som kördebil genom staden.Ett gäng med vapen dödadedem som satt i bilarna.Sedan släpade gängetde döda kropparna genom staden.De ropade att alla amerikanersom kommer till Fallujaska dödas. I Falluja är det många somstöder Iraks […]

Läs mer

Folket på Cypern ska rösta om framtiden

Ön Cypern ligger i Medelhavet.Cypern har i många årvarit en delad ö.I söder styr grekerna.I norr styr turkarna.De båda delarna av Cypernhar haft svårt att komma överens. Nu har Förenta Nationernagjort en plan för Cypern.Ön ska bli ett enda land i ställetför två.Men det är inte säkert attdet blir som FN vill.Den 24 april […]

Läs mer

Engelska poliser grep misstänkta terrorister

Sjuhundra engelska poliser letade på onsdagen efter misstänkta terrorister.Åtta personer grepsi närheten av huvudstaden London. Alla åtta misstänks ha planeratbombningar ellerandra terrorist-attentat.Polisen hittade ocksåfemhundra kilo avett farligt kemiskt ämne.Ämnet ammoniumnitrathar ofta använts av terroristernär de gör bomber. Alla de åtta som polisengrep är brittiska medborgare.Polisen i Storbritannienvarnar för att terroristerkanske planerar ett stortattentat i […]

Läs mer

Flera bomber i Uzbekistan

På måndagen och tisdagensprängdes flera bomberi Uzbekistan.Nitton människor dogav en bomb i huvudstadenTasjkent och i den mindre staden Bukhara. Regeringen i Uzbekistantror att muslimska gruppersprängde bomberna.Regeringen har hjälpt USAjaga terrorister. Därför vill muslimska grupperha en ny regering i Uzbekistan.

Läs mer

Sida 821 av 862