Sverige

Fler råkar ut för brott

Allt fler svenskar
råkar ut för brott.
Det säger svenskarna
själva i en ny undersökning.

Ungefär var fjärde svensk
säger att de råkade ut
för brott under förra året.

Det vanligaste brottet
är att bli hotad.
Alla sorters brott verkar
ha ökat. Men inte sexbrott
och inte fickstölder.

Misshandel drabbar
oftast unga män.
Sexbrott drabbar oftast
unga kvinnor.

Ungefär var tredje svensk
känner sig otrygg på kvällen
i området där de bor.
Det är lika många
som tidigare år.
Det är mycket vanligare
att kvinnor känner sig otrygga.

Undersökningen kommer
varje år. Det är myndigheten
Brottsförebyggande rådet, Brå,
som gör undersökningen.

Brå gör den för att
undersöka hur mycket brott
som händer.
Och om människor känner
sig trygga i Sverige.

Brå frågar 200 tusen personer.
I år var det ungefär 70 tusen
som svarade på frågorna.

8 SIDOR/TT


8 oktober 2019

Fler liknande artiklar

Den här artikeln går inte att kommentera.

Det här är en gammal artikel. Därför går det inte att skriva några kommentarer.