Världen

En bild som är tagen från luften och som visar en stor brand. Man ser lågor och rök från bränder i gröna kullar och berg.

En stor brand i området Victoria. Foto: AP/TT

Flera döda i bränderna

I flera veckor har det varit
stora bränder i skogen och marken
i sydöstra delen av Australien.
De senaste dagarna
har sju människor
dött i bränderna.

I området New South Wales
ska det bli ett nödläge.
Det betyder bland annat
att myndigheterna kan tvinga
människor att lämna sina hem.

I området Victoria är människor
instängda i staden Mallacoota.
Elden finns runt staden.
Människor blir räddade med fartyg
från militärerna.

I helgen ska det fortsätta
att vara varmt väder
och det ska blåsa mycket.
Det finns risk att ännu
fler bränder startar.

8 SIDOR/TT


2 januari 2020

Fler liknande artiklar